“Duurzaamheid is voor Coca-Cola Europacific Partners belangrijker dan mensen wellicht in eerste instantie denken en ik geloof dat we flinke stappen kunnen zetten op het gebied van het verminderen van onze CO2-voetafdruk”, aldus Eva Amsterdam, duurzaamheidsmanager binnen Coca-Cola Europacific Partners. Deze maand introduceerde de bottelaar het nieuwe gerecyclede krat voor de horeca. De krat is onderdeel van de bredere duurzaamheidsstrategie, die bestaat uit zes pijlers.

De duurzaamheidsstrategie van Coca-Cola Europacific Partners bevat zes pijlers, te weten:

  • Verpakkingen: de doelstelling is dat in 2025 alle verpakkingen recyclebaar en het bedrijf wil steeds minder nieuw plastic inzetten. De gerecyclede krat is een nieuwe stap op weg naar deze doelstelling. Op dit moment is al 98% van het plastic dat het bedrijf in Nederland gebruikt gemaakt van gerecycled materiaal: van de flessen (excl dop en label, tot de om en transportverpakkingen.)

  • Water: de doelstelling is om de hoeveelheid water die gebruikt te verminderen en om tegen 2030 het water dat in de fabriek en drankjes wordt gebruikt te compenseren middels natuurprojecten. Het water dat gebruikt wordt voor de dranken die verkocht worden op de Nederlandse markt is afkomstig uit een natuurlijke mineraalwaterbron die zich bevindt onder de fabriek in het Brabantse Dongen.

  • Klimaat: de doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen met 30% te verlagen tussen 2019 en 2030 en om in 2040 volledig klimaatneutraal (net zero) te zijn. De Nederlandse fabriek van Coca-Cola staat in het Brabantse Dongen en is sinds 2023 CO2-neutraal gecertificeerd volgens de PAS2060 norm.

  • Waardeketen: de doelstelling is om 100% van de belangrijkste ingrediënten te onttrekken uit duurzame bronnen. De suiker in de dranken die verkocht worden op de Nederlandse markt zijn afkomstig uit Nederland en leverancier Cosun heeft een platinum Ecovadis duurzaamheidscertificaat.

  • Maatschappij: de doelstelling is om tegen 2030 over alle CCEP-landen heen 500.000 mensen te helpen aan vaardigheden die hen dichterbij de arbeidsmarkt brengen. In Nederland bijvoorbeeld middels samenwerkingen met JINC, de Excelsior Foundation en Refugee Company.

  • Dranken: Het doel is dat tegen 2025 50% van het verkoopvolume van Coca-Cola Europacific Partners suikervrij is of laagcalorisch. In Nederland is de 50% bereikt en wordt hier natuurlijk aan doorgewerkt. 

Eva Amsterdam, duurzaamheidsmanager binnen Coca-Cola Europacific Partners: “We denken er steeds over na hoe we de drankjes die we maken zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Iedere stap in het productieproces willen we onder de loep nemen, en we hebben er over nagedacht hoe we die stappen slimmer, efficiënter en duurzamer kunnen maken. Op die manier blijven we ook voor de lange termijn drankjes maken waar mensen van kunnen genieten.”

Primeur binnen Coca-Cola: gerecycled kratten

Op het gebied van verpakkingen waren alle flessen al gemaakt van 100% gerecycled plastic, met uitzondering van dop en etiket. En ook alle omverpakkingen en een groot deel van de transportverpakkingen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic. Deze maand werd ook het nieuwe horecakrat gemaakt van 98% gerecycled materiaal geïntroduceerd. De rode horecakratten zijn specifiek ontworpen voor de glazen Coca-Cola horecaflesjes, die op hun beurt zijn ontworpen om minimaal 25 keer hergebruikt te worden. De glazen flesjes worden gereinigd en opnieuw gevuld in de Coca-Cola fabriek in het Brabantse Dongen, om daarna weer terug de Nederlandse horeca in te gaan.

Amsterdam: “Het gerecyclede materiaal van de kratten bestaat voor 98% uit gerecycled plastic van oude rode kratten. Daarmee vermijden we het gebruik van nieuw plastic, dat van olie wordt gemaakt. Voor de overige 15% wordt gebruik gemaakt van gerecyclede tulpennetten van Maastrichtse recycler Healix.” De rode kratten van de frisdrankfabrikant gaan 15 tot soms wel dertig jaar mee. Kratten die niet meer bruikbaar zijn, worden uit de markt gehaald en vervangen door de gerecyclede kratten. Dit jaar gaat dat om zo’n 150.000 ‘nieuwe’ gerecyclede kratten die gefaseerd in omloop komen. Amsterdam: “De nieuwe kratten zijn te herkennen aan de kleine ‘R’ die op de zijkant van de krat staat, maar het verschil tussen de oude en de gerecyclede kratten is amper te zien of te voelen. De kratten zijn net zo stevig als de oude kratten en de iconische uitstraling van Coca-Cola hebben we natuurlijk behouden.”

Kleine stappen binnen een groot bedrijf hebben grote impact

Amsterdam: “We produceren enorm veel drankjes, dus onze uitstoot is ook relatief groot. Dat realiseren we ons maar al te goed. Dat geeft een heel grote verantwoordelijkheid, maar het maakt ook dat elke aanpassing die we wij doen wel direct veel effect heeft. De kratten zijn maar een klein deel van ons totaal aan verpakkingen, maar het gaat wel toch weer om 150.000 kratten per jaar die anders van regulier plastic gemaakt zouden worden.”

3 andere duurzaamheidsstappen die Coca-Cola Europacific Partners zette in de afgelopen jaren:

  • Sinds eind 2023 is de fabriek in het Brabantse Dongen CO2-neutraal gecertificeerd volgens de internationale PAS 2060 norm. Daarnaast heeft de fabriek een platinum Alliance for Water Stewardship certificaat. In de fabriek wordt ruim 85% van de drankjes geproduceerd die in Nederland verkocht worden.

  • Het bedrijf heeft tot doel water terug te geven aan de natuur, onder andere door financieel bij te dragen aan projecten van Natuurmonumenten gericht op herstel van watergebieden.

  • Het transport gebeurt sinds 2022 met vrachtwagens die op biobrandstof (HVO-100) rijden. Praktisch betekent dit een reductie van tot wel 90% CO2-uitstoot ten opzichte van reguliere diesel.