PRIVACY & COOKIE  BELEID

Geldend voor alle diensten en producten van https://www.foodinspiration.nl

Bedrijfsgegevens:
Shoot My Food B.V.
Nieuwe Kazernelaan 2 D-42
6711 JC Ede
Nederland
 
Telefoon: 31 (0)318-493132
Email: info@foodinspiration.nl
KvK: 091553710000
BTWnr: NL8152.00.572.B01
 

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Food Inspiration. Food Inspiration is eigenaar van de activiteiten van Food Inspiration en van Drink Inspiration. Verschillende activiteiten die wij ontplooien: foodinspiration.nl, foodinspiration.com, foodinspiration.be, Vision, Food Inspiration Days, Food Inspiration Trendreport, Food Inspiration Pioneers, Food Inspiration Trendtours, Health & Care Day, Food Unplugged, The Food Mile, Food Inspiration magazine, Drink Inspiration magazine en Food Inspiration magazine print.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Food Inspiration, uitgever van foodinspiration.nl, informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op ons van print magazine, het digitale magazine Food Inspiration Magazine of Drink Inspiration Magazine of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële en marketing overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Food Inspiration, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kun u onze gegevens vinden op onze over ons pagina.
 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

ALGEMEEN

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:


 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert


 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums

 • uw cookies als u deze accepteert

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates en (indien u dit aangeeft) om u het gratis Food Inspiration Magazine toe te sturen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze tijdschriften, van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online advertorials, evenementen en acties en prijsvragen. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Er zijn een aantal manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld een abonnement op het print magazine of een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);

 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en app (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;

 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

 • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

 • Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken, competities, promotionele activiteiten inclusief gegevens over uw deelname aan activiteiten of evenementen;

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt.

De Food Inspiration website gebruikt de volgende cookies:

 • Bij te houden welke producten u in uw winkelwagen hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;

 • Voor statistische doeleinden: deze Google Analytics cookie meet statistieken die ons inzicht geven in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken

 • Mits u daartoe toestemming hebt gegeven - om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

 • Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

BEVEILIGING

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

BEWAREN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang onze relatie met u voortduurt. Als onze relatie met u ten einde komt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog voor een bepaalde tijd om ons in staat te stellen:

 • Bedrijfsgegevens en marktrends te analyseren en/of voor controledoeleinden en om onze diensten te verbeteren

 • Te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen krachtens het toepasselijke recht of andere voorschriften;

 • Rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren;

 • Fraude op te sporen en te voorkomen;

 • Klachten over de Digitale Diensten, onze producten en diensten af te handelen.

Wij vernietigen uw persoonsgegevens zodra zij niet langer voor de hierboven vermelde doeleinden bewaard hoeven te blijven. Mochten er gegevens zijn die wij, om technische redenen, niet van onze systemen kunnen verwijderen, dan nemen wij in plaats daarvan gepaste maatregelen om toekomstige verwerking of gebruik van die gegevens te voorkomen.

VERZOEKEN

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Ook bieden wij bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen middels de contactinformatie die u terug kunt vinden op de over ons pagina.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen middels onze contactinformatie.

REACTIES

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen middels de contactinformatie die u vindt bij de over ons pagina.

 • E-mail: Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u dit aangeven onderaan elke mailing.

 • Post: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

 • Telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

VERANDERINGEN

Ons bedrijf kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.