Klimaatverandering. Het is een belangrijk thema van onze tijd. De botanische bierbrouwer Lowlander besloot daarom actie te ondernemen. Het bedrijf introduceerde een klimaatpositief lagerbier, dat het klimaat een handje moet gaan helpen.

Lowlander brouwde eerder al een witbier van overgebleven sinaasappelschillen en een Winter I.P.A. die werd gemaakt van afgedankte kerstbomen. Het bedrijf houdt zich langere tijd bezig met duurzaamheid en het tegengaan van verspilling. Met de introductie van de Cool Earth Lager gaat het bedrijf nog een stapje verder. Het lagerbier geeft namelijk écht iets terug aan de natuur en is dus in de praktijk klimaatpositief.

HOE HET WERKT

Lowlander ontdekte dat zeegras een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het plantje slaat namelijk CO2 op. Met de productie van de klimaatpositieve lager wordt ongeveer een halve kilo CO2 uitgestoten. Om dat recht te trekken, wordt voor elk biertje dat het bedrijf verkoopt in samenwerking met verschillende natuurorganisaties zeegras geplant in het waddengebied. Zo draag je als bierdrinker dus bij aan een beter klimaat.

Lowlader koos specifiek voor een lager, dat beter bekend staat als pils. De keuze werd gebaseerd op het feit dat 80 procent van het bier, dat in Nederland wordt verkocht, pils is. Ook fabriceerde het bedrijf een non-alcoholische variant van het biertje.

SAMENWERKING

Om deze actie mogelijk te maken, werkt Lowlander samen met het project Zeegrasherstel Waddenzee. Met de organisatoren van het project doen de Amsterdamse brouwers hun best om klimaatverandering tegen te gaan.

Dit gebeurt door extra zeegrasvelden aan te planten. Momenteel is dat ontzettend belangrijk, omdat de hoeveelheid zeegras in de afgelopen jaren enorm is geslonken. In Engeland nam het zelfs met een schrikbarende 92 procent af. Ook in de Nederlandse Waddenzee is door de jaren heen een groot oppervlak met zeegras verloren gegaan.

Er wordt door de mariene ecoloog Laura Groves zelfs beweerd dat het zeegras bijna helemaal is verdwenen uit de Waddenzee. Wel wordt er volgens haar al jaren gewerkt aan het herstel hiervan én kan de steun van Lowlander bijdragen.

Slok voor slok maakt de bierdrinker dus uiteindelijk het verschil.