Plantburgers kennen we, net als havermelk. Maar heb je ooit gehoord van veganistische groenten? Het klinkt als een onnodige toevoeging, maar volgens boeren Joost van Strien en Chris Feickens is het de toekomst. 

Foto door: Rahi Rezvani

Van Strien en Feickens van boerderij Zonnegoed volgen het ‘biovegan’ principe, ook wel veganic genoemd. Volgens het principe van veganic (een samentrekking van vegan en organic) landbouw, is veel biologische akkerbouw te afhankelijk van dierlijke producten. Het is gangbaar om dierlijke mest te gebruiken en ook kunstmest op basis van botten en bloed wordt veel ingezet.

Veganic boeren kiezen ervoor om dat niet te doen, omdat we in het hele voedselsysteem minder afhankelijk moeten zijn van dierlijke producten. Van Strien en Feickens bemesten hun akkers dus met een mengsel van gras, klaver en alfalfa. Zoals ze het zelf samenvatten: 'No shit!'

Nieuw merk

Van Strien: “‘Het huidige landbouwsysteem kent een grote disbalans. Te veel dieren en een te intensief grondgebruik voor veevoer. Zonder input uit de dierhouderij werk je aan een toekomstbestendig landbouwsysteem. Dit betekent overigens niet dat er geen dieren op ons bedrijf rondlopen. Wormen en bijen zijn ook dieren en onmisbaar voor onze manier van werken. De worm neemt eigenlijk het werk over van de koe." Sinds kort zijn de boeren gecertificeerd met het relatief nieuwe BioCyclicVegan keurmerk; het vormt de basis voor hun nieuwe groentemerk.

Oplossingen

Er zijn geen aantallen bekend, maar wereldwijd lijkt het om een zeer kleine groep boeren te zijn die op deze manier werkt. Van Strien en Feickens zijn in Nederland de eerste boeren die gecertificeerd veganistisch te werk gaan. Onbelangrijk zijn ze daarmee niet, omdat ze passen in de trend van een groeiende groep boeren die hun landbouwbedrijf inrichten op een manier die afwijkt van de reguliere landbouw. Ze zoeken naar een duurzamer voedselsysteem, zonder de hoge uitstoot, verlies van biodiversiteit en problemen rond dierenleed van reguliere landbouw. De oplossingen verschillen sterk, van scharrelende varkens tot agroforestry en voedselbossen