Sinds deze maand wonen we met 8 miljard mensen op aarde. In 2050 is dat naar verwachting 9 miljard. Om al die mensen te voeden, moet de wereldwijde voedselproductie toenemen, terwijl de landbouwgrond en natuurlijke hulpbronnen tegen hun grenzen aanlopen. Dat levert uitdagingen op. Maar biedt ook kansen voor nieuwe businessmodellen en voedselinnovaties. En waar kansen zijn, zijn investeerders.

Om meer voedsel te produceren, zijn grofweg twee wegen mogelijk:

1: Verhoging van opbrengsten door efficiënter te produceren
2: Markttoetreding door nieuwe voedselproducerende partijen

1: Verhoging van opbrengsten door efficiënter te produceren

Om als bestaande partij meer voedsel te produceren op dezelfde hoeveelheid land, moet de productiviteit en efficiëntie verbeteren. Dit kan onder andere door bestaande kennis en technologieën beter te benutten en innovaties zoals genomics (het genetisch modificeren van DNA waardoor nieuwe cellen ontstaan), precisielandbouw (het efficiënt bedrijven van landbouw met gebruik van moderne middelen en technologieën) en biobased benaderingen producten die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen) te stimuleren. Investeerders en banken zien vaak wel brood in dergelijke innovaties; aangezien het niet alleen duurzame, toekomstbestendige oplossingen zijn, maar ook nog eens meer productie, en daardoor meer omzet en winst oplevert. Een populaire manier van het financieren van dergelijke duurzame innovaties wordt ook wel Sustainability Linked Loans genoemd.

Sustainability Linked Loans

Bij de verstrekking van Sustainability Linked Loans worden duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf geïntegreerd in een lening. Het zijn veelal banken die deze manier van financiering mogelijk maken. Bedrijven stellen zelf hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid op. Het zijn targets waarmee bedrijven bijvoorbeeld streven naar een lagere CO2-uitstoot, naar minder voedselverspilling in de keten of naar het betalen van een eerlijker loon aan boeren. Gedurende de looptijd van de lening worden de prestaties van het bedrijf op de vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen gemonitord. Als het bedrijf goed presteert, krijgt het een korting op de leensom. Andersom: als de doelstellingen niet worden behaald wordt het bedrijf gestraft door middel van een hogere rentesom. 

Sustainability Linked Loans (SLL’s) deden hun intrede in 2017. Sindsdien is dit type lening enorm gegroeid. In 2021 waren wereldwijd 12% van alle door banken verstrekte leningen in de F&B-sector gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Sucafina is een van de grootste koffiehandelaren ter wereld met een sterke ambitie om daarnaast ook het duurzaamste koffiebedrijf ter wereld te worden. Het bedrijf geeft sinds 2019 zelf SLL’s uit om partijen die actief zijn in de koffie-industrie te helpen met hun business en tegelijkertijd stappen te zetten naar een betere en eerlijkere koffiemarkt. 

Meer weten over deze en andere ontwikkelingen in food? Reserveer ons Trendreport. Klik hier »

2: Markttoetreding door nieuwe voedselproducerende partijen

Een tweede manier om meer voedsel te produceren, is de marktbetreding van voedselproducerende partijen. Partijen die op een vernieuwende en efficiënte manier future proof te werk gaan. In de voedingsindustrie zijn in deze categorie onder meer de producenten die actief zijn op het gebied van vleesvervangers veelbelovend. Maar vaak hebben ze ook kapitaal nodig om hun ideeën te laten uitgroeien tot een succesvol bedrijf. Banken zijn over het algemeen terughoudend met het financieren van dergelijke bedrijven, aangezien ze nog geen trackrecord hebben opgebouwd en nog geen financiële onderbouwing kunnen laten zien van hun resultaten – iets waar banken veel waarde aan hechten. Venture capitalists zijn daarentegen juist des te meer geïnteresseerd in deze groeimarkt. Door deze investeerders, vaak ook zelf (ex-)ondernemers, worden flinke bedragen durfkapitaal geïnvesteerd, vaak nog in een pril stadium van de onderneming, nog voordat er ook maar een euro verdiend wordt (seed-fase).

Durfkapitaal voor vleesvervangers

  • Het Israëlische Redefine Meat – een producent van 3D geprint vlees – haalde sinds de start in 2018 170 miljoen dollar groeigeld op bij venture capitalists. Lees hier meer over de Nederlandse fabriek van Redefine Meat »

  • Beyond Meat, een bedrijf uit Los Angeles dat veganistische vleesvervangers op de markt brengt, haalde via durfinvesteerders tot op heden 128 miljoen dollar op. 

  • Upside Foods uit Californië maakt vlees op basis van dierlijke cellen. Onder andere venture capitalists uit Abu Dhabi zijn geïnteresseerd in het bedrijf. Er werd sinds de start in 2015 606 miljoen dollar geïnvesteerd. 

  • Het Nederlandse Mosa Meat werkt op dezelfde manier: het bedrijf laat monsters ter grootte van een sesamzaadje in een laboratorium uitgroeien tot echt rundvlees. Venture capitalists, waaronder plant-based aanhanger Leonardo DiCaprio investeerden flink: in totaal 96 miljoen dollar. Lees hier meer over de ontwikkelingen van Mosa Meat »

  • Impossible Foods, uit Californië, spant de kroon op het gebied van funding in de plant-based categorie: maar liefst 1,9 miljard dollar werd neergelegd voor groei voor het bedrijf dat plantaardige vleesvervangers ontwikkelt op basis van zaden en graden. 

  • Het uit Pennsylvania afkomstige bedrijf Good Catch focust zich op de productie van plantaardige alternatieven voor vis. De producten zijn gemaakt op basis van bonen. Investering vanuit venture capitalists sinds de start in 2016: 77 miljoen dollar. 

 

Naast Sustainability Linked Loans en het ophalen van durfkapitaal zijn er natuurlijk vele andere manieren om innovaties in food te financieren. Microfinanciering, crowdfunding en sharefunding rukt op. In dit artikel lees je er alles over »