Vandaag, 1 oktober, is het wereldkoffiedag. Een goede reden – vonden wij – om alle trends op het gebied van koffie op een rijtje te zetten. Dit zijn de 5 grootste koffieformules in Nederland, de meest opvallende online coffee talks, 7 koffiefeitjes en de belangrijkste ontwikkelingen in de koffie-industrie.

5 grootste koffieformules in Nederland (anno 2023)

Formule

Aantal locaties

1. McCafé

102

2. Starbucks

92

3. Bagels & Beans

81

4. Coffee Company

38

5. Vascobelo

27


Lees hier meer over deze koffieformules »

Online coffee talk

Koffie is anno 2023 online verreweg de meest besproken drank. In het Engels, Frans, Duits en Spaans wordt koffie in gesprekken en posts op social media twee keer zo vaak genoemd als de nummer twee: thee. Opvallend is de manier waarop verschillende generaties het over koffie hebben. Generatie Z heeft het vooral over de manier waarop ze hun koffie drinken, met een populaire term als ‘ice coffee’. Babyboomers linken koffie in online gesprekken vooral aan het tijdstip waarop ze hun drank drinken, met associaties als ‘good morning’, zo blijkt uit onderzoek van Brandwatch, een Brits bureau dat onderzoek doet naar wereldwijde posts en gesprekken op social media.

Foto door: Kees van Duinhoven

7 koffiefeitjes

1. De wereldwijde koffieconsumptie was in 2022 170 miljoen zakken (van 60 kilogram), en zal verder stijgen naar 200 miljoen zakken in 2030. Dat komt neer op zo’n 1,6 biljoen kopjes koffie per jaar.

2. Europa is de grootste koffiedrinker, goed voor 2,54 miljoen ton koffie in 2022, wat neerkomt op 24% van de totale wereldconsumptie van koffie.

3. De Verenigde Staten komen op de tweede plaats met 16% en Brazilië is met 13% de derde grootste consumentenmarkt ter wereld.

4. Nederlanders horen bij de grootste koffieliefhebbers van Europa. We drinken met elkaar zo'n 20 miljoen kopjes per dag. Dat is 6,7 kilogram koffie per persoon per jaar. Alleen de Finnen en Noren drinken meer, respectievelijk 9,6 en 7,2 kilogram.

5. Koffie wordt in zo’n 70 landen verbouwd, maar 85% van de koffie is afkomstig uit slechts 5 landen, te weten: Brazilië, Vietnam, Colombia, Indonesië en Honduras.

6. Terwijl er maar liefst 124 soorten koffiebonen bestaan, is de wereldwijde consumptie voor 99% gebaseerd op slechts twee soorten: Arabica en Robusta.

7. In acht van de tien grootste koffieproducerende landen ligt het koffie-inkomen op of onder het niveau van een leefbaar inkomen.

Bron: Koffiebarometer 2023, Solidaridad

Ontwikkelingen koffie-industrie

Verwacht wordt dat als gevolg van klimaatverandering – hoge temperaturen en extreme droogtes – koffieboeren steeds vaker te maken krijgen met mislukte oogsten. In 2050 is naar verwachting 45% van de gebieden waar nu Arabica-bonen worden verbouwd niet langer geschikt voor koffieteelt, aldus de Koffiebarometer 2023 van Solidaridad. En dat terwijl de Arabica-boon met een aandeel van ruim 60% wereldwijd de meest gebruikte koffieboon is. Koffieboeren zullen moeten uitwijken naar andere gebieden, wat leidt tot ontbossing en bodemerosie. Om dit tegen te gaan treedt in 2025 een Europese wet in werking die de import van grondstoffen waarvoor recent bos is gekapt verbiedt.

Er moet daarom iets veranderen in de koffie-industrie, anders is koffie binnenkort niet meer beschikbaar, of onbetaalbaar. Solidaridad vindt dat grote koffiebedrijven niet genoeg doen aan het verbeteren van het welzijn van koffieboeren en het tegengaan van klimaatverandering. De organisatie publiceerde onlangs een Coffee Brew Index waarin het duurzaamheidshandelen van de 11 grootste koffiebranders wordt vergeleken. De meeste bedrijven in de index hebben ambitieus beleid geformuleerd, maar missen meetbare en tijdgebonden doelstellingen, aldus Solidaridad. 

Coffee Brew Index 2023, Solidaridad

Nichespelers in koffie

Consumenten verlangen ook steeds vaker dat bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid nemen, en rekenen partijen die achterblijven hier in toenemende mate op af. Daardoor ontstaat er ruimte voor nichespelers: kleinere mens- en milieubewuste koffieproducenten winnen terrein. Zo produceert Northern Wonder koffie op basis van een mix van Nederlandse granen, peulvruchten en fruit en stimuleert Joffee de lokale economie in de Dominicaanse Republiek door er een eerlijke prijs voor koffiebonen te betalen. De koffiebranderij van het Nederlandse bedrijf De Laat Coffee is volledig circulair en CO2-neutraal. 

Bekijk deze 4 innovatieve koffie-oplossingen voor de toekomst »