Tijdens de internationale conferentie ‘Towards Halving Food Waste in Europe’ in Veghel, Gemeente Meierijstad, werden vorige week niet één, niet twee maar drie nieuwe sectorbrede coalities gepresenteerd. Allemaal met als doel om de transitie naar minder voedselverspilling te versnellen. Want, zo lijkt de tendens, samenwerking is de weg vooruit. Maar waar gaan deze coalities zich precies mee bezighouden?

Lees ook: hoe pak je dat aan cateren op een conferentie over voedselverspilling?

Date Labelling Coalition

Doel: Minder voedselverspilling door meer duidelijkheid over houdbaarheid

Ongeveer 30% van de voedselverspilling in Nederland gebeurt bij de consument thuis. 10% van de totale hoeveelheid voedselverspilling in huishoudens wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over de houdbaarheidsdatum: Tenminste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT). 

Samen Tegen Voedselverspilling (Food Waste Free United) heeft in samenwerking met Unilever, Too Good To Go en FNLI een coalitie geïnitieerd om de datumetikettering voor consumenten te verduidelijken. Deelnemers van de Date Labelling Coalition committeren zich aan duidelijke doelen. Zij beloven binnen drie jaar na ondertekening (dus vóór juli 2027):

  • Geen THT-datum meer te vermelden op producten waar geen houdbaarheidsdatum op hoeft te staan. De coalitie bepaalt gezamenlijk een alternatieve tekst voor deze producten, zoals bijvoorbeeld ‘Lang houdbaar, mits droog bewaard’.

  • Iconen ter verduidelijking van THT en TGT te plaatsen op minimaal 50% van de Nederlandse producten waarvoor zij het merk voeren.

  • Het aantal uitingen van consumentenvoorlichting over houdbaarheid in Nederland via eigen kanalen te vergroten, om het begrip en juist gebruik van houdbaarheidsdata onder consumenten te bevorderen. De informatie is in lijn met de informatieverstrekking door het Voedingscentrum om eenduidigheid te waarborgen.

  • Zich in te spannen om, met EU-actieve leden van de coalitie, de Europese uitzonderingenlijst (annex X van VO EU 1169/2011) uit te breiden met overige lang houdbare producten.

  • Onderzoek te doen samen met ketenpartners naar de mogelijkheden voor het verkorten van de minimale tijd tot aan verloop van THT-datum voor de levering van producten.

Deelnemers van het eerste uur zijn Unilever, Albert Heijn, FrieslandCampina, Dekamarkt, Lidl, Jumbo, Dirk, Ebro, Enríco Food, Velder, Samen Tegen Voedselverspilling (Food Waste FreeUnited), Too good to go en De Smaakspecialist.

Lees verder over dit initiatief »

Nieuwe iconen ter verduidelijking van houdbaarheid-etikettering

UPcycled4Food Initiative

Doel: Geüpcyclede ingrediënten tot het ‘nieuwe normaal’ maken in retail and foodservice

Voedselverspilling doet zich voor in de totale toeleveringsketen, van akker tot supermarktschap. Hoewel het voorkomen van voedselverspilling een topprioriteit is, zet Foodvalley daarnaast in op het hergebruik van onvermijdelijke verliezen en het opwaarderen van reststromen in ons agrifoodsysteem. Geüpcyclede producten en ingrediënten zouden op veel grotere schaal moeten worden toegepast door voedselproducenten, retailers en foodservice-organisaties. Dat is althans de ambitie van het nieuwe UPcycled4Food Initiative, gelanceerd door de Upcycling Community van Foodvalley. 

Op 18 juni publiceerde Foodvalley de position paper ‘Upcycled Food & Ingredients’, waarin het draait om de relatief nieuwe markt van geüpcycled voedsel en ingrediënten en de cruciale rol ervan in de toekomst van circulaire agrifoodsystemen. Bijna 50 partijen uit de Upcycling Community van Foodvalley, samen met experts uit verschillende sectoren zoals de academische wereld, financiële instellingen en marktonderzoeksbureaus, hebben nauw samengewerkt aan deze publicatie en beschrijven daarin breed gedeelde visies en ambities.

Op basis van de inzichten uit het position paper is de volgende stap het opschalen en uitbreiden van het succes van de koplopers in de markt. De ambitie is om van upcycling de nieuwe normale reguliere keuze te maken voor fabrikanten, foodservicebedrijven en retailers. Foodvalley neemt zelf het voortouw in het UPcycled4Food Initiative, waarbij de nadruk ligt op samenwerking in de hele waardeketen en het versnellen van de acceptatie van geüpcyclede producten en ingrediënten. Daarnaast zal het initiatief nieuwe productcategorieën verkennen waar geüpcyclede ingrediënten een groot maar nog onbenut potentieel hebben.

Lees hier meer over het initiatief »

Lees ook het verhaal over upcycling-pionier Anna Hammond van Matriark Foods »

Succesverhaal: Champions 12.3 Coalition

Target-Measure-Act

Champions 12.3 is een internationale coalitie van leiders, CEO’s, topfunctionarissen en beleidsmakers bij regeringen, overheden, bedrijven, internationale organisaties, onderzoeksinstellingen, landbouworganisaties en maatschappelijke organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor het bereiken van Sustainable Development Goal 12.3* tegen 2030.

* SDG 12.3: Halve global per capita food waste 

De coalitie lanceerde in 2019 het baanbrekende 10x20x30-initiatief. Dit initiatief brengt ruim tien van de grootste foodretailers en -leveranciers ter wereld samen, die elk ten minste twintig leveranciers engageren, om samen hun voedselverspilling te halveren tegen 2030. Het project stimuleert een ketenaanpak voor het bestrijden van voedselverspilling. Alle deelnemende retailers en leveranciers hebben zich gecommitteerd aan de ‘Target-Measure-Act’-benadering, wat inhoudt dat ze: 

  • een doel stellen om voedselverspilling in hun eigen activiteiten met 50% te verminderen, 

  • hun voedselverspillings meten en publiceren, 

  • actie ondernemen om hun afval te verminderen.

Tijdens de Halving Food Waste in Europe conferentie presenteerde Liz Goodwin, Senior Fellow and Director, Food Loss and Waste at World Resources Institute een nieuw initiatief in de geest van het eerdere initiatief.

Het 10x20Kx30-initiatief richt zich op het begin van de keten en wil de hoeveelheid on-farm food loss drastisch verminderen, door gebruik te maken van het bereik en de knowhow van grote voedselproducerende bedrijven.

The ambition is that:

  • at least 10 of the world’s largest farmgate-facing agriculture companies

  • each engages at least 20.000 (20K) of their supplying farmers to follow the Target-Measure-Act approach

  • to reduce their on-farm and near-farm food by 50% by 2030

Smart Food Tech Coalition

Doel: Food waste verminderen door de inzet van slimme food tech in de hele voedselwaardeketen

De Smart Food Tech Coalition is in januari 2024 gelanceerd. Het belangrijkste doel van de coalitie is het bevorderen van beleid en hervormingen in de EU-wetgeving die innovatie aanmoedigen en het gebruik van nieuwe houdbaarheidstechnologieën mogelijk maken om voedselverspilling te voorkomen en de voedselveiligheid te vergroten.

HelloFresh, Keep-it Technologies AS en Zebra Technologies zijn de initiatiefnemers van deze slimme food tech coalitie. Momenteel zijn nog eens zes partijen bezig zich aan te sluiten. Studies bevestigen dat de inzet van slimme voedseltechnologieën bijdraagt aan het verminderen van voedselverspilling, vooral in vergelijking met producten die afhankelijk zijn van traditionele datummarkeringen. 

Deze technologieën geven via indicatoren en sensoren, op basis van tijd en temperatuur, nauwkeuriger weer of voedsel veilig is voor consumptie. Het gebruik ervan wordt momenteel nog ontmoedigd in de EU-wetgeving. De coalitie wil de EU met vereende krachten oproepen tot de erkenning en officiële beoordeling van slimme voedseltechnologieën die dankzij hun nauwkeurigheid voedselverspilling kunnen helpen voorkomen.

Lees hier de position paper van deze coalitie »