“Niemand heeft de intentie om de wereld te vervuilen”

Dat is de stellige overtuiging van Milan Meyberg (32), freelance sustainability strategist en voormalig Revolution Manager van DGTL festival.

“De meeste mensen willen wel verduurzamen, maar ze hebben geen idee hoe, of denken dat het duur is.” Aan mensen die ‘niks met duurzaamheid hebben’ heeft Milan geen boodschap. “Sorry, maar als je dat anno 2018 nog durft te zeggen dan ben je gewoon een lul. Hoe kun je dan later je kleinkinderen in de ogen kijken?”


Gezamenlijk blij zijn

Het ongenoegen over de plastic vuilnisbelten op festivals triggerde Milan om in actie te komen. “Als DJ heb ik alle grote clubs en festival in Nederland wel gezien. Gaandeweg ergerde ik me steeds meer aan alle zooi. Ik vind het abnormaal als je afval zomaar op de grond gooit. En het is abnormaal als je als festivalorganisatie niet duurzamer kunt denken.” Daarom is Milan teruggegaan naar de why van festivals.

“Waarom gaan mensen naar een festival? Om gezamenlijk blij te zijn. Dat is de essentie. Als je mensen in zo’n setting kunt laten zien dat een festival ook duurzaam kan zijn… Dat zou toch geweldig zijn!?”
 

16 x minder afval

In september 2016 startte Milan als Revolution Manager bij DGTL festival. “Daar hebben we de ambitie uitgesproken om in 2020 het eerste circulaire festival ter wereld te zijn. Circulariteit betekent voor mij dat we grondstoffen en energie op de meest efficiënte manier gebruiken zonder dat er iets verloren gaat. Het is een systeem waarin afval niet bestaat.” Ondanks dat Milan voor gek werd verklaard, zette hij zijn missie bij DGTL met succes voort.

Volgens onderzoek van Green Events produceert een Nederlandse festivalbezoeker gemiddeld 2,33 kilo afval per dag. Bij DGTL is dat 148 gram.

Een afvalplan van een zin: er is geen afval op DGTL

Een circulair festival organiseren gaat volgens Milan vooral over je attitude. “Zie je afval of zie je grondstoffen? Het is mijn doel om mensen anders te laten kijken en denken.” Een mooi voorbeeld daarvan is het grondstoffenplan van DGTL. Milan: “voor het organiseren van een festival moet je een afvalplan indienen bij de gemeente. Maar wij hebben als DGTL uitgesproken dat wij geen afval meer hebben. Wij denken in grondstoffen. Dus: hoe verbruik en verwerk je grondstoffen zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk energie. Daar hoort mijns inziens dus geen afvalplan maar een grondstoffenplan bij. Maarja, zo staat het natuurlijk niet in de vergunningsaanvraag. Dus ik moest en zou een afvalplan aanleveren bij de gemeente. Toen heb ik een pagina ingediend met slechts één enkele zin: ‘Er is geen afval op DGTL.’ Uit ongeloof werd ik gebeld door de gemeente: ‘hoe bedoel je geen afval?’. Dat gaf mij de kans om het grondstoffenplan uit te leggen en de gemeente uit te nodigen om met eigen ogen te zien dat het kan.”

“Wij hebben duurzaamheid op een revolutionaire manier onder de aandacht gebracht bij de overheden. Er valt nog veel winst te behalen, maar wij hebben aangetoond wat er nu al mogelijk is. Het argument ‘festivals zijn te bevuilend’ gaat in ieder geval dus niet meer op.”

“Ik wil dat de omgeving in de toekomst beter af is mét een festival, dan zonder.”

Van vervuilend naar regeneratief

Hoe festivals er over drie tot vijf jaar uitzien volgens Milan? “Ik ga er vanuit dat het merendeel van de festivals dan een stuk minder vervuilend is en dat sommige zelfs volledig circulair zijn.” Zelf denkt Milan alweer een stap verder. “Ik wil naar regeneratieve festivals toewerken. Dat houdt in dat een festival niet schadelijk is voor de omgeving, maar juist een positieve impact heeft. Dus dat een omgeving beter af is mét een festival, dan zonder. Je kunt bijvoorbeeld een podium zo opbouwen dat het na afloop fungeert als publieke ruimte. Of je zorgt dat de voedselresten ter plekke gecomposteerd worden zodat je er weer lokaal voedsel mee kunt verbouwen. Als festivals regeneratief worden, dan verandert dat niet alleen de functie van een festival, maar zorgt het er ook voor dat een festival een hele andere associatie krijgt binnen de maatschappij.”

Milan Meyberg is een levend voorbeeld van het nieuwe normaal: volgens hem is een gezonde en duurzame toekomst de enige mogelijke toekomst. New Normal is een van de trends die Food Inspiration beschrijft in het Trendreport. Benieuwd naar een verdere verdieping van deze of (een van) de andere 9 trends? Vraag het Trendreport HIER nu aan!

Heb jij hulp nodig om out of the box te denken als het gaat om nieuwe duurzaamheids- of circulariteitsmodellen? Milan denkt graag met je mee! En dat doet hij als freelance sustainability strategist niet alleen op gebied van festivals. Ook voor horeca, ziekenhuizen, cruiseschepen, terminals op vliegvelden… You name it. Mail naar info@foodinspiration.nl. Wij brengen je graag met hem in contact.

Foto’s: Floris Heuer