Eerste Hulp Bij Ondernemerschap

De coronamaatregelen duren in ieder geval nog tot en met dinsdag 28 april 2020. En het is niet ondenkbaar dat de maatregelen nog langer zullen duren. Gelukkig spannen overheden en belangengroepen zich in om ondernemers die in problemen komen te helpen. Food Inspiration zette de belangrijste regelingen op een rijtje. 

Salaristegemoetkoming

Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat werknemers doorbetaald kunnen worden. De regeling is bedoeld voor werkgevels die als gevolg van de coronamaatregelen kampen met een omzetverlies van tenminste 20 procent over drie maanden. Het aanvragen van de regeling kan tot en met 31 mei en geldt in ieder geval voor drie maanden. 

De NOW is in plaats gekomen van de regeling Werktijdverkorting waarmee bedrijven gecompenseerd werden voor de uren die medewerkers vanwege de coronamaatregelen thuis kwamen te zitten zonder werk. Die regeling is gestopt. Ingediende aanvragen worden nog wel verwerkt, en beschouwd als aanvraag voor de NOW. 

Zelfstandigentegemoetkoming

Voor zelfstandig ondernemers geldt de Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo). Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning. Het gaat om 1.000 euro per maand voor alleenstaanden tot 1.500 euro per maand voor een huishouden. 

4.000 euro

Ondernemers die schade oplopen door de coronamaatregelen kunnen een Tegemoetkoming schade COVID-19 indienen. De subsidie bedraagt 4.000 euro per bedrijf en kan tot en met vrijdag 26 juni online worden ingediend.

Belastinguitstel

De overheid maakt het aanvragen van uitstel voor verschillende soorten belasting eenvoudiger. Het is voor kleine ondernemers mogelijk om meer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ondernemers hoeven via de Belastingdienst maar één uitstelverzoek in te dienen voor de verschillende belastingen. 

Kredietversoepeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om per 16 maart het borgstellingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. De regering staat borg voor 90 procent van het bedrag dat bedrijven lenen. 

Modelbrieven

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft modelbrieven opgesteld die horecaondernemers gratis kunnen downloaden en gebruiken om uitstel van betaling of huurkorting te vragen of een betalingsregeling te treffen met leveranciers, verhuurders of partners.