Met een bijzonder bijen project wint in 2015 @SPADELCOM een Belgische milieuprijs!

Project B

Het project draait om bijen, waarvan we wereldwijd steeds minder hebben omdat hele bijenvolken uitsterven door het veranderende klimaat. Spadel heeft in
beschermd gebied van 13 duizend hectare, waar zij hun mineraalwater vandaan halen, verschillende bijenkorven neergezet. De bijenpopulatie is hier al bijna verdrievoudigd.

Meer dan honing

Bijen doen meer dan honing en was geven. Ze houden de cirkel van het leven in stand door verstuiving van planten en bomen. Aan bijen kun je de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit meten. Met dank aan de bijen zit het op dit moment helemaal goed met de omgeving waar Spa de belangrijkste grondstof vandaan haalt.

Maak kennis met nog meer inspirerende big food concepten!