We zijn op weg naar een nieuwe realiteit. In de keuken. Op het bord. Op de werkvloer. Bekijk onze voorspellingen in 10 punten.

1. Het adagium van ‘groei, groei, groei’ vertoont barsten.
Ongebreidelde groei leidt tot uitputting van hulpbronnen. We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.

2. We gaan van top-down naar bottom-up.
Van centraal naar decentraal, van hiërarchisch naar horizontaal. In plaats van te exploiteren gaan we co-creëren. We gaan van lineair naar circulair.

3. Doen en handelen in het hier en nu worden belangrijker dan het implementeren van meerjarenplannen. 
In de snel veranderende wereld is de horizon chaotisch in plaats van geordend. Het vermogen in te spelen op veranderingen - improvisatiemanagement - moet verankerd worden in een losse strategie.

4. Ondernemerschap onder medewerkers en managers moet worden gestimuleerd.
Fouten mogen worden gemaakt: wie nooit verliest kan nooit winnen. Het klassiek sturen op marge alleen - het model van voor de crisis - holt organisaties verder uit tot zombiebedrijven.

5. Het zijn de gasten en de medewerkers die in de nieuwe werkelijkheid het imago actief co-creëren.
In the ‘old days’ was je regisseur van je eigen brand door inzet van massamedia. Nu praten klanten terug en gaat return on involvement vooraf aan return on investment. In plaats van informatie te sturen, moeten bedrijven de conversatie gaan managen.

6. We zien al jaren de trend van globaal naar lokaal.
Onder invloed van het nieuwe duurzaamheidsdenken worden alternatieve voedselsystemen opgezet. In Amerika zien we de laatste tien jaar een forse groei van farmers markets, waarbij boeren zelf hun producten aan de consument gaan verkopen.

7. De cool crafters zijn voorlopers van de nieuwe grote transitie.
De deeleconomie - waarbij toegang belangrijker wordt dan bezit - is een van de stuwende krachten achter het ontstaan van de nieuwe economie. De wereld is bezig met een strategische heroriëntatie ten aanzien van economische groei, bezit en businessmodellen.

8. De dominantie van grote bedrijven op het gebied storytelling brokkelt af.
Consumenten willen de producten kopen van deze mensen in wie ze echte kerels en echte vrouwen herkennen. Omdat ze hen de centen gunnen. Omdat ze herkennen dat deze nieuwe ondernemers hun innerlijke stem volgen en authentiek zijn.

9. De druk op de marge is structureel
Ook wanneer de economie aantrekt, zullen de meeste ondernemingen met minder genoegen moeten nemen. Dankzij het internet is de klant de echte koning geworden. Hij boekt later, sneller en goedkoper, is gek op voordeeltjes en onderhandelt tot achter de komma.

10. De sixties in California hebben een fundering gelegd voor de nieuwe tijd.
Ten tijde van peace and love zijn de bits and bytes geboren die de wereld zijn gaan veranderen. Dankzij het huwelijk tussen technologie en tegencultuur zijn we op weg naar een nieuwe verbondenheid. Naar netwerken van waarde waarin het delen van kennis en inzichten leidt tot nieuwe structuren en verdienmodellen.

Een ommekeer is merkbaar, we zijn op weg naar een nieuw bewustzijn.
Meer hierover weten?