Bijen zijn belangrijk voor onze natuur, maar de populatie is in gevaar. Tijd dus voor een bijenmakelaar...

‘Bijen zijn onmisbaar in onze natuur, voor de bestuiving van onze gewassen en voor de voedselproductie’, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma. ‘Samen kunnen we iets betekenen om de bijensterfte een halt toe te roepen.’ De bijenmakelaar moet ervoor zorgen dat kennis over de bijengezondheid bij imkers terecht komt, dat kennisoverdracht tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden wordt bevorderd en dat er lesmodules over bijengezondheid worden ingevoerd in het groene onderwijs. Hij of zij zal volgens het Actieprogramma Bijengezondheid worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zal bovenstaande taken vervullen.

Actieprogramma Bijengezondheid
Dijkstra faciliteerde een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van 25 organisaties om met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijk Actieprogramma Bijengezondheid op te stellen. Zij heeft dit programma in een brief aangeboden aan de Tweede Kamer.

Onderzoeksprogramma
Er zal een meerdere jaren doorlopend onderzoeksprogramma worden gestart om op vaste locaties – zo’n 150 – factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de bijengezondheid en wintersterfte.