Door middel van een online enquête onderzochten de Amsterdamse partijen marktonderzoeksbureau Bureau Fris en restaurant en vergaderlocatie House of Watt wat horecabezoekers verwachten van de anderhalvemeter-horeca. Ruim 500 respondenten vulden de enquête in. 

Uitkomsten respondentenonderzoek:

 • De vormen van horeca die mensen het meest hebben gemist zijn:

  • Restaurant: 78%

  • Café: 51%

  • Eetcafé: 43%

 • 88% van de respondenten geeft aan tijdens de lockdown gebruik te hebben gemaakt van de bezorgdiensten van restaurants.  

 • 64% heeft de intentie om ook na de lockdown gebruik te blijven maken van die diensten. 

 • Respondenten hebben over het algemeen geen bezwaar tegen het invoeren van shifts of tijdvakken. 

 • De helft van de respondenten heeft begrip voor het hanteren van hogere prijzen in het weekend

 • Een minimale besteding per shift wordt als minder acceptabel beschouwd. 

 • 89% van de respondenten houdt graag anderhalve meter afstand in een restaurant.

 • Het merendeel van de respondenten accepteert schermen tussen de tafels. Men ziet dit echter niet als een noodzaak. 

 • Meer dan de helft van de respondenten heeft begrip voor een maximaal aantal van vier personen per gezelschap. 

 • Het dragen van handschoenen en mondkapjes door het personeel wordt geaccepteerd, maar het merendeel van de respondenten ziet dit niet als een noodzaak. 

 • Het gebruik van wegwerpborden en -bestek wordt gezien als een no go. 


Verdeling respondenten: 

 • 65% vrouw

 • 35% man
   

Foto door Floris Heuer, Borrel bij House of Watt, foto uit het archief van Food Inspiration (pre-coronatijdperk)