Dat het gezonder is voor mens én milieu om minder vlees te eten, lijkt inmiddels een onbetwist feit. De plantbased voorhoede zet die trend van meer plantaardig eten massaal op de kaart in foodservice. Overal zien we de populariteit van vegetarische en vegan gerechten en concepten groeien. Onderzoekers van de Universiteit Leiden tonen nu opnieuw aan hoe gigantisch veel klimaatwinst er te halen valt als we stoppen met vlees eten.

Als in de 54 rijkste landen ter wereld iedereen overstapt op een – grotendeels  – plantaardig dieet wordt voor onze voedselproductie wereldwijd jaarlijks ruim 60% minder CO2 uitgestoten dan nu. Wanneer vervolgens op het vrijgekomen land, dat eerst werd gebruikt voor veeteelt en veevoer, de natuurlijke vegetatie van wilde bloemen en bomen wordt hersteld, kan dit enorme extra hoeveelheden koolstof aan de atmosfeer onttrekken. Naar schatting tot wel 100 miljard gigaton CO2 tegen het eind van deze eeuw. Dat levert dus dubbele koolstofwinst. 

Planetair dieet

Dat heeft een internationaal onderzoeksteam van de Universiteit Leiden berekend. Zij publiceerden hun bevindingen eerder dit jaar in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Nature Food. Het nieuwe onderzoek toont nogmaals aan: plantaardig eten is the way forward. Het is beter voor alles en iedereen. Dat minder vlees eten leidt tot minder CO2-uitstoot is al vaker becijferd. Maar de Leidse onderzoekers richtten zich specifiek op de ‘dubbele winst’ die behaald wordt als de oorspronkelijke vegetatie wordt teruggebracht op het vrijgekomen land. 

De oppervlakte die nodig is voor vleesproductie is gigantisch: ongeveer 80% van alle landbouwgrond, of 35% van de totale bewoonbare grond in de wereld is in gebruik door de veehouderij of voor veevoerproductie. Het onderzoeksteam onderzocht hoeveel oppervlakte bespaard kan worden als alle rijke landen overschakelen op het ‘planetair dieet’, een voedingsadvies van de EAT Lancet commision. Kortgezegd is het planetair dieet een verantwoord eetpatroon met veel plantaardig voedsel dat goed is voor de gezondheid van mens én planeet.

The planetary health diet
Om de vraag ‘how do we feed 10 billion people in 2050?’ te kunnen beantwoorden, bracht begin 2019 een commissie van wetenschappers een ‘toekomstbestendig’ voedingsadvies uit en publiceerde hierover in het tijdschrift The Lancet. De samenvatting van het rapport is hier te lezen.

Minder opwarming: elke biefstuk telt

"Het overstappen op een plantaardig dieet is een uitstekende kans om de opwarming van het klimaat te beperken", zegt senior auteur en onderzoeker Paul Behrens in een artikel op de website van Universiteit Leiden. Ook als niet iedereen direct of niet iedereen volledig de overstap naar plantbased maakt, zijn de positieve effecten aanzienlijk.

Maar daarnaast biedt een verschuiving naar een plantbased voedingspatroon en de bijbehorende agrarische verschuiving nog veel meer winst: zo verbetert de water- en luchtkwaliteit, de biodiversiteit neemt toe en ook de toegankelijkheid van ‘de natuur’ verbetert. "Er zijn honderden onderzoeken die aantonen hoe belangrijk het is voor onze fysieke en mentale gezondheid om buiten in de natuur te zijn. Met de overstap naar een plantaardig dieet komen er uitgestrekte stukken land vrij voor re-wilding, ook dichtbij bewoond gebied."

Wil je meer lezen over de shift naar een meer plantbased dieet? Lees dan ook dit artikel over feiten en cijfers in onze eiwittransitie