Op Food Inspiration outdoor stonden inspirerende sprekers en partners. Op het hoofdpodium sloot Volkert Engelsman het ochtendprogramma af met een bevlogen pleidooi voor een duurzamer voedselsysteem. We verzamelden zijn mooiste quotes en sterkste oneliners.

Volkert Engelsman:

Over de toekomst…

“Het menu van de toekomst is het menu van vandaag. Er zijn nu al fundamentele dingen aan het veranderen. Rechters wijzen Shell op zijn maatschappelijke zorgplicht en dat de overheid meer moet doen aan het klimaat. Duurzaamheid begint in te dalen in het DNA van de wetgevers.”

Over omwentelingen…

“The great reset is op stoom gekomen. The great geset waar persoonlijke gezondheid, sociale inclusie en ecologische duurzaamheid centraal staan. En daarbij helpt een crisis zoals corona. Schade lijdt ook tot groei.”

Over impact…

“Er is één ding waar ik heilig in geloof: geen duurzaamheid zonder transparantie. Waar mogelijk laten we onze telers zien op de verpakkingen met het unieke verhaal, via een code toegankelijk, en de impact op mens en milieu. Zodat we de consument helpen een geïnformeerde keuze te maken.”

Over true cost accounting…

“Biologisch is niet te duur, maar gangbaar is te goedkoop. Hoe kan een boer groen worden als hij rood staat? We moeten de boeren de prijzen bieden die horen bij verantwoorde productie. De vervuiler komt nu weg met een concurrentievoordeel omdat de maatschappelijke kosten uit de prijs verdwijnen en worden afgewenteld op de belastingbetaler en de rekening van onze kinderen. We moeten toe naar een gelijk speelveld waarbij duurzaamheid centraal staat.”
 

Over Volkert Engelsman

Volkert Engelsman is directeur van Eosta. Zijn bedrijf is Europees leider in de handel van biologische groenten en fruit. Engelsman is als spreker onvermoeid ambassadeur van de verduurzaming van het voedselsysteem.