Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw is change management een onderwerp van onderzoek en studie geworden. De aanleiding? Het tempo waarmee economische, sociale en maatschappelijke veranderingen zich aandienen, is vele malen hoger dan de eeuwen daarvoor. Welke lessen zijn er te leren van het onderzoek naar veranderingen in organisaties? En welke evolutie maakt het denken over verandering zelf door? 

Inner Development Goals

De jongste loot aan de stam van verandering is het initiatief rondom IDG, Inner Development Goals. Het idee voor IDG's werd voor het eerst gepresenteerd op de MindShift Digital Conference aan de Stockholm School of Economics in mei 2020.

De initiatiefnemers vroegen zich af welke kwaliteiten mensen nodig hebben om de 17 sustainable development goals van de VN te realiseren. Een eerste onderzoek onder ruim 800 respondenten leverden een veelbelovende definitie en framework op. 

'Inner Development Goals (IDG's) is een blauwdruk van de capaciteiten, kwaliteiten en vaardigheden die we nodig hebben om de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) te bereiken. We willen mensen opleiden, inspireren en in staat stellen om een positieve bijdrage te leveren aan verandering in de samenleving en hen helpen een doelgerichte manier te vinden om naar ons leven en het leven van mensen om ons heen te kijken.'

Het IDG initiatief is een non profit open source project. Het staat aan het begin maar de handvatten die het biedt kunnen behulpzaam zijn in de transitie van het denken in egosystemen naar ecosystemen. 

VUCE mensen

Het is goed dat in de vakliteratuur het inzicht is doorgebroken dat het uiteindelijk om mensen gaat, mensen met al hun kwaliteiten en tekortkomingen. Mensen geven vorm aan het proces van verandering in een VUCA-wereld. En aangezien elk mens VUCE is (vulnerable, unique, complex, emotional) is de cultuur van een organisatie misschien wel de belangrijkste asset die er is. Iedereen kent de beroemde uitdrukking van managementconsultant Peter Drucker: ‘Culture eats strategy for breakfast’  He didn’t mean that strategy was unimportant but he believed that culture is the secret sauce that keeps employees motivated and clients happy. 

Wat we in deze tijd nodig hebben zijn leiders die het goede voorbeeld geven in mens zijn: toegewijd en met een sterk innerlijk kompas, kritisch maar bescheiden, moedig, sociaal en met een holistische visie op systemen. Als die leiders dan ook nog in staat zijn de plattegrond aan te reiken waarin teams hun eigen route kunnen afleggen naar het afgesproken ambitieuze doel – noem het een moonshot – dan heb je de ingrediënten van de geheime saus te pakken.

Lees hier deel één van de serie over veranderingswetenschap »