Restaurateur Peter Klosse heeft lectoraat Gastronomie aanvaard aan Stenden Hogeschool.

Wie twintig jaar geleden beweerde dat gastronomie onderwerp zou worden van Nederlands wetenschappelijk onderzoek, werd voor gek versleten. Niet verwacht kon worden dat in calvinistisch Nederland academische interesse zou zijn voor zoiets triviaals als gastronomie.

De introductierede die Peter Klosse, directeur/eigenaar van hotel-restaurant De Echoput, heeft gehouden op Stenden is dan ook voor de horeca historisch. Door het lectoraal zal er meer onderzoek kunnen worden gedaan naar nut, werking en opbrengst van gastronomie.

 

Download PDF