Overheidssteun aan horeca hard nodig

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich ernstig zorgen over de economische impact van het coronavirus op de horecabranche. Uit onderzoek van KHN onder bijna 4.000 horecaondernemers blijkt dat 55 procent meer annuleringen ervaart van bestaande reserveringen dan normaal.

Het omzetverlies voor de maand maart wordt geschat op 33 procent (630 miljoen euro) en zal toenemen naar 700 miljoen euro per maand, als de rest van Nederland de patronen van Brabant en Amsterdam volgt. Op de vraag of ondernemers de economische schade die ze nu oplopen goed kunnen maken als de crisis voor 1 juni 2020 onder controle is antwoordt 45 procent dat dat met veel pijn, moeite en geluk moet lukken. 65 procent vreest voor een faillissement van het bedrijf.
 

Oproep aan kabinet 

In een brandbrief roepen KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW daarom het kabinet op om met maatregelen te komen. Ze eisen:

- Soepelere regels voor werktijdverkorting en maatregelen die liquiditeit ondersteunen.

- Het opzetten van een noodfonds voor ondernemers die voor langere tijd financiële schade oplopen als gevolg van het coronavirus.

- De mogelijkheid voor renteloze overbruggingskredieten, garantiefondsen, speciale fiscale voordelen.
 

Initiatief tot steunfonds

Door het uitblijven van snelle adequate oplossingen vanuit de overheid, heeft KHN het initiatief genomen om met partijen en leveranciers uit de markt een steunfonds op te richten. De eerstesignalen voor dit initiatief zijn positief. KHN hoopt dat dit fonds zal worden gebruikt voor kleine overbruggingskredieten om getroffen horecaondernemers te helpen.