Free wifi everywhere. Maar niet voor lang. De tegenbeweging heet Unplug Movement. #reconnect

We moeten als mensen weer meer onderling met elkaar omgaan, in een fysieke omgeving. Food- en hospitality-adressen zijn daarvoor de aangewezen plekken. 

Connectie en communicatie  

We gaan meer en meer nadenken over privacy en informatie-overload, over echte communicatie en connectie. We worden ons meer bewust van de positieve en negatieve kanten van technologie en worden steeds meer volwassen in het gebruik ervan. We zien onder digitale ontwikkelaars en jonge ondernemers een groeiende behoefte aan rust.

Stay offline

De ‘Unplug Movement’ schrijft voor om op sommige momenten en plekken de smartphones, tablets en laptops uit te zetten om meer in het moment te leven. Er ontstaat een tegenbeweging, waarbij ondernemers bewust laptops en mobieltjes in hun zaak verbieden. Wifi-loze cafés zijn vooral in trek bij twintigers en dertigers. Ze werken in start-ups of als freelancer de hele dag achter hun computer en zijn overprikkeld. Er is behoefte aan plekken waar je rustig kunt zitten zonder na te denken over je volgende statusupdate of tweet. Hier kijken de mensen elkaar in de ogen en wordt er weer gebabbeld.

Meer weten over reconnect en offline euphoria?