Door welke elementen loopt het water ons in de mond? Hoe verloopt dit psychologisch proces?

Affectieve reclame, met behulp van komedie, drama, suspense, enzovoorts activeert andere delen van de hersenen dan cognitieve reclame dat eerder strikte feiten beschrijft.

Maken van beslissingen

Ambler en Burne creëerden in 1999 de Memory-Affect-Cognition (MAC) theorie die de besluitvormingsprocessen verklaren. Volgens de theorie vereisen de meerderheid van onze beslissingen enkel geheugen en in mindere mate affectie. Kennis heeft geen enkel impact op de besluitvorming. Het Food and Brand Lab van Cornell University heeft deze theorie toegepast op food advertising.

Geheugen en emoties

Verschillende onderzoeken tonen aan dat waarom wij iets niet kunnen weerstaan, gevoed wordt door ons geheugen, dat op zijn beurt gekoppeld is aan emoties. En emoties veroorzaak je het best door de zintuigen te prikkelen aan de hand van beeld en klank. High-speed, strakke close-ups, een zwartte of witte achtergrond, belichting en scherpe geluiden zijn heel effectief om gevoelens van bijvoorbeeld traditie, ambacht en versheid op te roepen.

Wie in de horeca succesvol wil zijn, heeft psychologie nodig. Hoe je dat doet?