Duizenden jaren kennis en ervaring op je bord. Bij @HanTingCuisine kan het! Hier draait alles om Yin en Yang.

Hier in het westen wordt pas de laatste jaren meer bekend over gezonde voedingsmiddelen uit de natuur. In China is er duizenden jaren ervaring en bestaat er een grote variatie aan etensmiddelen die worden gebruikt ter bevordering van de gezondheid en een gezonde levensstijl.

Traditie

Het aanpassen van het voedingspatroon heeft in China een lange traditie. Er is altijd geprobeerd om ziekten te genezen via voeding, voordat andere methoden zoals acupunctuur werden gebruikt. Er wordt in de Chinese voedingsleer uitgegaan van vijf elementen die zijn gebaseerd op de natuur: hout, vuur, aarde, metaal en water. Alle elementen, alle gebeurtenissen hebben hun eigen energie en energiestromen. Op kosmische schaal: water voedt hout, hout voedt vuur, vuur as - voedt de aarde, et cetera. Soortgelijke energiestromen zie je bij het gebruik van levensmiddelen.

Energie

In de Chinese voedingsleer wordt gekeken naar wat voeding met je doet nadat het is gegeten. Naar welk deel van het lichaam stroomt de energie toe. Er wordt een relatie gelegd tussen kleur en smaak van voedingsmiddelen, maar ook met seizoenen, organen, het weer en klimaat en het tijdstip van de dag. Ook wordt er rekening gehouden met verwarmende en verkoelende eigenschappen van voedingsmiddelen. Het draait om evenwicht; Yin-Yang. Een evenwichtige voeding is noodzakelijk om je hart, nieren, longen, lever en milt in goede conditie te houden.

Levenskracht

Voeding geeft ons Qi. Uit te spreken als tsjie. Wat levenskracht of levensenergie betekent. In de Westerse wetenschap wordt ook gesproken over bio-elektriciteit. Qi is een soort krachtveld, een ‘lijm’ die alle natuurprocessen met elkaar verbindt. Kracht om te kunnen groeien, om te kunnen ontwikkelen, om gezond en vitaal te zijn en te blijven.

Lees hier het artikel in het magazine!