De sharing economy is volgens sommigen here to stay. Wat vind jij? Ben je bereid om te delen? #ownershipvsusership

Hoogopgeleid en tussen de 20 en 40 jaar. Dat is het profiel van de deeleconomie-gebruiker volgens Newcom Research & Consultancy. In de deeleconomie draait het om slimmer en duurzaam gebruik maken van consumptiemiddelen.

Delen
Pieter van de Glind van Share NL onderzocht de bereidheid om te delen in Amsterdam, onder een merendeels autochtone hoogopgeleide populatie. Van de 1.330 personen zei 43,8 procent mee te willen doen als gebruiker, 31,9 procent wil iets aanbieden en 84,1 procent is bereid om mee te doen aan minstens één vorm van delen.

Marktwaarde
Wat de omvang en het potentieel van de sharing economy is, dat weet niemand precies. Forbes houdt het voor 2013 in totaal op een ‘magere’ 3,5 miljard dollar. Anderen gaan uit van een totale marktwaarde van 110 miljard dollar.

Meer lezen over de trend ownership naar userhip?
Bekijk het hele artikel in het magazine.