Feest voor de palingliefhebber! Een heuse babyboom geeft weer hoop...

Het gaat al heel lang niet goed met de paling. Al jaren daalt de palingstand en er is weinig aan te doen, want de vissen laten zich niet kweken. Maar er is hoop, er lijkt namelijk sprake van een heuse palingbabyboom.

In de zeesluizen – in Nederland, maar ook elders in Europa – krioelt het ineens van de glasaal, oftewel babypaling. Eerder dit jaar gaven glasaalvissers al aan heel snel aan hun quotum te zitten, toen zwom er dus al veel van rond. Dat is bijzonder, want ook glasaal was lange tijd schaars.

Nog niet op het bord

De oorzaak van de plotselinge toename is nog niet duidelijk. De laatste jaren zijn er wel diverse projecten gestart om de aal – en de paling – een handje te helpen in de voortplanting: zogeheten aalherstelplannen bijvoorbeeld. Dit zou een reden kunnen zijn.

Of de babyboom van glasaal ook daadwerkelijk zal leiden tot meer paling op het bord moet de palingliefhebber nog even afwachten, want van glasaal tot paling, dat duurt jaren.

Jonge paling uitzetten

Het duurzaam palingfonds DUPAN probeert uitsterven van de paling tegen te gaan door jonge paling uit te zetten.