Het Duitse bedrijf Frisch Vom Dach benut stedelijke ruimte voor kasbouw en viskweek.

Urban Farming professionaliseert in hoog tempo. Het Duitse bedrijf Frisch Vom Dach is één van de mooiste voorbeelden. Het bedrijf begint in 2013 met de exploitatie van groentekassen op een groot dak in Berlijn. Maar bij deze dakkas blijft het niet.

 

Frisch Vom Dach houdt zich hiernaast bezig met "containerfarming", kastuinbouw in verbouwde zeecontainers, die her en der in de stedelijke omgeving een plekje kunnen vinden. Het bedrijf ontwikkelde verder een concreet plan om ook viskwekerijen aan te leggen op daken van grote gebouwen.