In 2015 lanceerde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 doelstellingen zijn een blauwdruk voor een duurzamere wereld in 2030. Inmiddels leven we in 2023, en lijkt het erop dat we de doelstellingen niet gaan halen. Volgens Michael Werndstedt, algemeen directeur van de Inner Development Goals (IDG’s), ligt dat vooral aan de mens zelf. We moeten eerst zelf veranderen, voordat we stappen kunnen zetten naar de verandering van onze planeet.

“De Verenigde Naties heeft prachtige doelen opgesteld die stuk voor stuk bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld. Toch zie je dat de meeste mensen en bedrijven niet altijd handelen in lijn met die doelstellingen. Ik denk dat dit komt doordat veel mensen wel willen veranderen, maar dat ons innerlijke vermogen om te veranderen soms niet toereikend is. Gelukkig toont onderzoek aan dat ons innerlijke verandervermogen ontwikkeld kan worden”, aldus Wernstedt.

De 17 Sustainable Development Goals

De 5 Inner Development Goals

In 2020 werden de Inner Development Goals opgezet. Een non-profitorganisatie wil de innerlijke ontwikkeling bevorderen. De organisatie onderzoekt, verzamelt en deelt een set op wetenschap gebaseerde vaardigheden en kwaliteiten die mensen helpen om doelgerichter, bewuster en productiever te leven. Het zijn vijf doelen die bijdragen aan de verandering van de mens - met als doel sneller en beter de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te kunnen bereiken. De 5 Inner Development Goals zijn:

  • Being (zijn): Dit gaat om de relatie met jezelf. Over hoe je over jezelf denkt en hoe je in het leven staat. 

  • Thinking (denken): Dit gaat over jouw visie op de wereld en jouw mogelijkheid tot langetermijndenken.

  • Relating (relatie): Dit gaat over de relatie tussen jou en de ander en jou en de wereld.

  • Collaborating (samenwerken): Dit gaat over communicatieve en sociale vaardigheden, en ook over luisteren naar de ander.

  • Acting (handelen): Dit gaat over het daadwerkelijk in actie komen. Daar is moed en creativiteit voor nodig, die voortvloeit uit de eerste vier innerlijke ontwikkelingsdoelen. 

Organisatie en partners

De organisatie rondom de IDG’s is gevestigd in Stockholm, Zweden. Inmiddels werken er zo’n 20 mensen. In de eerste fase (2020) werden ruim duizend kenners, doeners en helpers gevraagd de doelen vast te stellen. Kenners zijn daarin wetenschappers, doeners zijn organisaties die al bezig zijn met duurzame ontwikkelingen en helpers zijn trainers die bedrijven en mensen kunnen helpen met veranderen. In de tweede fase (2021 - 2022) werken zo’n 3.000 mensen samen om een toolkit te ontwikkelen met methodes die bijdragen aan de ontwikkeling van de doelen. In fase drie (2023) wordt die samenwerking daadwerkelijk geïmplementeerd. Er loopt een onderzoek in 100 landen die de IDG doelen toetst. Indien nodig kan aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek een geüpdatete versie van het IDG-systeem worden geïntroduceerd.

Er zijn ruim 40 IDG-partners. Er wordt onder andere samengewerkt met organisaties als Google, Spotify en Ikea, en met de overheid van landen als Rwanda en Costa Rica. En natuurlijk is er een samenwerkingsverband met de Verenigde Naties. 

Bedrijven of individuen die (willen) werken met de Inner Development Goals of er meer over willen weten kunnen aansluiten bij een van de IDG bijeenkomsten. Zo is er onder andere de jaarlijkse IDG-top. Een summit die dit jaar plaatsvindt op 11 en 12 oktober in Stockholm. Het thema is: Connecting the dots, Inner Development Goals in action.

Over Michael Wernstedt

Wernstedt woont en werkt in Stockholm. Hij werkte jarenlang als succesvol advocaat. Maar het voelde voor hem alsof hij op de verkeerde plek zat. Hij zag het klimaat in negatieve zin veranderen en wilde bijdragen aan een betere wereld. Hij wilde impact maken. Dus liet hij de advocatuur achter zich en gooide zijn carrière om. Wernstedt richtte een organisatie op waarmee hij leiderschapscursussen geeft aan middelbare scholieren. Vanuit dat bedrijf stapte hij in 2021 in de organisatie van de Inner Development Goals.

Michael Wernstedt