Anno 2021 is de wil om het voedselsysteem structureel te veranderen zichtbaarder dan ooit. Ondanks het uitdagende coronajaar zijn er tal van initiatieven die bijdragen aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem.

Foto: Charlotte van der Arend in opdracht van SFYN Nederland

Meer dan ooit hebben de initiatiefnemers van de Food100 creativiteit gezien onder de groeiende groep voedselveranderaars. In de hele voedselketen, van boer tot bord, van kop tot staart, van doener tot denker, worden oplossingen aangedragen en geïmplementeerd voor minder afval, minder CO2-uitstoot, meer biodiversiteit, meer smaak, meer verbinding tussen boer en burger of meer plantaardig eten. 

Nieuwe inzichten

Dankzij de coronacrisis is het inzicht gegroeid dat een nieuwe balans tussen economie en ecologie in ons voedselsysteem noodzakelijk is. En iedere voedselveranderaar in Nederland draagt op zijn manier bij aan dat hogere doel: het vinden van een manier om productie en consumptie van voeding te verbeteren voor mens, dier en planeet. 

Food100

Ook dit jaar maken de initiatiefnemers van de Food100, namelijk Food Inspiration, AgriFood Capital, Slow Food Youth Network en Food Hub, zich hard om een mooie lijst met voedselveranderaars samen te stellen. Een deskundige onafhankelijke jury zal uit alle inzendingen de meest aansprekende 100 voorbeelden selecteren.

Waarom? Omdat de vier founders van de Food100 innovatie bij agri- & foodprofessionals willen aanmoedigen om zodoende gezamenlijk nog meer impact te bereiken. De Food100-lijst weerspiegelt de creativiteit, het ondernemerschap en de denkkracht die nodig is om op de duurzame weg voort te gaan. 

Meld jezelf of iemand anders hier aan.