"Verbinders in het voedselsysteem weten in crisistijden de snelle weg naar overheidssteun vaak niet te vinden" 

Al voordat de coronacrisis uitbrak waren er partijen actief die als verbinder fungeren in de foodsector. Organisaties die zich inzetten om belanghebbenden uit de voedselwereld met allerlei verschillende achtergronden te verbinden. Welke invloed heeft de crisis op hun werkzaamheden? Ondernemersnetwerk Impact Hub Amsterdam deed er onderzoek naar, en sprak onder andere met Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel, en met Arjanne Bode en Lianne de Bie van Slow Food Youth Network. 

Coverfoto: Een actie van SFYN (pre-coronatijd), foto door Hilde Segond von Banchet 

Transitiecoalitie Voedsel

De Transitiecoalitie Voedsel (TcV) werkt aan oplossingen voor het landbouw- en voedselsysteem door als verbinder en regisseur op te treden. De TcV maakt beleidsvoorstellen, start concrete projecten, initieert campagnes en organiseert bijeenkomsten om de overheid, bedrijfsleven en vernieuwers van het voedselsysteem bij elkaar te brengen.

Dat is niet altijd makkelijk. Als een partij die vernieuwing wil aanjagen met oog voor gedeelde belangen, verlies je het regelmatig van bestaande praktijken in het voedselsysteem. Willem Lageweg, kwartiermaker van de TcV, maakt zich zorgen dat collectieven de komende jaren extra moeite zullen hebben met het vinden van financiële steun vanuit de overheid en - mede door COVID-19 - overvraagde fondsen. “Verbinders in het voedselsysteem, in welke vorm dan ook, hebben één nadeel ten opzichte van spelers in het bestaande systeem: ze zijn vaak (nog) niet zo goed georganiseerd dat ze in tijden van crisis de snelle weg naar overheidssteun vinden,” aldus Lageweg.

Slow Food Youth Network

Ook Slow Food Youth Network (SFYN) herkent zich in de kwetsbare positie van collectieve vernieuwers. Hun jaarlijkse voedseleducatie-programma, de SFYN Academie, wordt gedragen door fysieke bijeenkomsten – maar doordat de gebruikelijke partners ook in zwaar weer zitten, wordt de organisatie moeilijker en mogelijk duurder. Anderzijds heeft de verschuiving naar online ook een groot voordeel, vertelt Academie-coördinator Arjanne Bode: “De drempel om naar een evenement te komen ligt nu veel lager voor geïnteresseerde of nieuwsgierige mensen. We hebben zeker een breder publiek bereikt.”

"We hebben de gezamenlijke opdracht op het samen leren en delen op een veel hoger niveau te brengen"

Hoe blijven de verbinders verbinden?

“Iedereen komt nu uit zijn tunnel en gaat snel en actiegericht aan de slag – gewoon doen,” zegt Lianne de Bie, directeur van SFYN. “Wie willen in die vibe mee blijven gaan. Dat gaat ook lukken – als we structureren en samen een blauwdruk maken voor de toekomst die ons grip geeft.” Ook Lageweg pleit voor meer samenwerking tussen verschillende organisaties. “Samen kunnen we schaarse middelen optimaal inzetten, mensen aanspreken en onze activiteiten promoten,” zegt de kwartiermaker van de TcV. “We hebben de gezamenlijke opdracht om het samen leren en delen op een veel hoger niveau te brengen.”