"In Westerse termen komt halal eten eigenlijk neer op een duurzaam eetpatroon"

De moslimpopulatie is groeiende, met name in de steden. Ook in Europese landen consumeren steeds meer (met name jonge) moslims buiten de deur. Toch spelen retail- en foodservicebedrijven nog weinig in op de eetgewoonten en -wensen van de moslimconsument. Waar liggen kansen? Food Inspiration en etnomarketingbureau Tiqah zochten het uit.  

Kans voor retail: uitbreiding Oriëntaals assortiment

De winkelwagen van de hedendaagse moslimconsument is diverser dan ooit: traditionele producten uit het thuisland, maar ook ingrediënten en gerechten afkomstig uit andere keukens. De culturele benodigdheden vindt hij/zij in de etnische retail. Waar deze consument behoefte aan heeft is convenience: één winkel voor alle ingrediënten. Vaak vinden ze dit in Turkse/Marokkaanse supermarkten die een zeer ruim aanbod voeren. In de reguliere retail zijn weliswaar veel internationale producten en gerechten beschikbaar, maar het Oriëntaalse assortiment is vaak nog beperkt. Hier ligt een kans voor retailers om in te spelen op de vraag van de (groeiende) moslimpopulatie. 

Kans voor foodservice: halal op het menu

Kijken we naar foodservice, dan zien we dat de niet-moslimconsument in ons land vandaag de dag vrijwel alle wereldkeukens buitenshuis kan verkennen. De moslimconsument daarentegen is beperkter, omdat de belangrijkste voorwaarde voor hen niet overal wordt ingelost, namelijk: dat het eten halal is. Het gevolg hiervan is dat mensen met veel ondernemingszin, vanuit de eigen gemeenschap, massaal investeren in halalrestaurants. De ene kwalitatiever dan de ander, want ze worden vooral gedreven vanuit ‘noodzaak’ in plaats van vanuit ‘passie’. Hier is nog veel braakliggend terrein en liggen veel kansen voor de Westerse foodservice. Een vegetarisch en alcoholvrij  assortiment is over het algemeen ook halal, waardoor restaurants met een geheel of gedeeltelijk vegetarisch aanbod relatief gemakkelijk kunnen inspelen op de vraag van de moslimconsument. Wie dat bijvoorbeeld doet is IKEA met de vegetarische balletjes, maar ook concepten die zich richten op een plant based aanbod zoals de Vegan Junk Food bar.

Halal
Voor de meeste Europeanen is halal een negatief geladen begrip dat vooral wordt gelinkt aan het ritueel slachten van dieren: onverdoofd en richting Mekka. Die definitie van halal klopt ook, maar het is slechts een onderdeel van een halal eetpatroon. Een ander onderdeel ervan is tayyab, wat inhoudt dat moslims het pure en goede voor mens, dier en natuur willen nastreven in hun voedselkeuzes. Ze veroordelen kinderarbeid en onethische werkomstandigheden en eten zoveel mogelijk ecologisch. Kortgezegd: in Westerse termen komt halal eten dus eigenlijk neer op een duurzaam eetpatroon.

Van gastarbeiders tot medeburgers

In de naoorlogse jaren was er een tekort aan jonge, hardwerkende arbeiders om Europa mee weder op te bouwen. Vanaf 1964 zetten de eerste Noord-Afrikaanse en Turkse gastarbeiders voet aan Europese wal. Ze werden gastarbeiders genoemd omdat ze hier letterlijk werden onthaald, verwelkomd en omarmd als tijdelijke gasten die na verloop van tijd terug zouden keren naar hun thuisland. Maar al gauw bleek het leven in West-Europa te duur en de salarissen lager dan gehoopt, waardoor sparen voor het thuisfront haast onmogelijk was. Om hun gezin niet te lang te hoeven missen werden eerst de vrouwen en later de kinderen ingevlogen. Inmiddels zijn de eerste, tweede en derde generatie volledig onderdeel van de Westerse cultuur. Veel van hen zijn moslim. 

Groeiende moslimpopulatie

Er wordt verwacht dat, terwijl de wereldpopulatie gaat stijgen met 32% in de komende decennia, de moslimpopulatie de grootste groei gaat kennen (70%), gaande van 1,8 miljard in 2015 tot 3 miljard in 2060. Vandaag de dag is 50% van de Europese moslimgemeenschap jonger dan 50 jaar terwijl dit voor niet-moslims rond de 32% ligt. In 2016 was de gemiddelde leeftijd van moslims in Europa 30,4 jaar in tegenstelling tot de 41,5 jaar van autochtone Europeanen. De derde generatie is veruit de meest interessante generatie voor Europese merken en bedrijven om de connectie mee te zoeken én te maken: ze hebben een hoge koopkracht, ‘honger’ naar compensatie van wat zij hebben gemist, zijn vaak tweeverdieners, hoger opgeleid en hebben een hybride identiteit. Veel van hen wonen in steden vanwege de beschikbaarheid van etnische winkels, cafés, restaurants, culturele evenementen en een collectieve mindset: veel vrienden en familie van hen wonen daar in de buurt. Een kans voor retailers en foodservice bedrijven die actief zijn in stedelijke gebieden om deze doelgroep niet buiten beschouwing te laten. 

Dit artikel verscheen eerder in het digitale Food Inspiration magazine van augustus 2020 dat in het teken staat van Diversiteit in de keuken. Lees het magazine hier.