Food Inspiration serveert drie zakelijke actualiteiten. Ten eerste: Europese kweekvis uit stamcellen. Ten tweede: ING verwacht ook in 2023 volumegroei. Ten derde: miljoenen liters horecabier worden verspild.

1. Eerste vis uit stamcellen

De eerste Europese visproducten uit stamcellen zijn een feit. Het Duitse bedrijf Bluu Seafood introduceerde onlangs fishfingers en visballetjes die gemaakt zijn van dierlijk materiaal dat in een laboratorium is opgekweekt. Met onder meer kweekvlees van stamcellen van kippen, runderen en varkens wordt al breder geëxperimenteerd in Europa. Maar naar eigen zeggen is Bluu Seafood de eerste in ons werelddeel die vis uit cellen kweekt.

Omdat in grote delen van de wereld de verkoop en consumptie van kweekvlees en stamcelvis nog niet is toegestaan, mikt Bluu Seafood net als andere kweekbedrijven eerst op een introductie in Singapore. Deze stadsstaat stelt zich namelijk wel open voor de verkoop van dierlijke stamcelproducten. Bluu Seafod hoopt er eind 2023 zijn fishfingers en visballetjes op de markt te brengen. Parallel hieraan is het bedrijf druk doende om ook in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Gemeenschap toestemming te krijgen om zijn producten te lanceren. Het streven is hierbij gericht op een introductie van stamcelvis in 2025.

Bluu Seafood werkt ondertussen verder aan de kweek van andere visproducten uit stamcellen. Zo zijn de eerste prototypes van visfilets en sashimi inmiddels gereed. Het bedrijf werd twee jaar geleden opgericht in Berlijn, maar is sinds kort gevestigd in Hamburg. Overigens moet de term ‘kweekvis’ in dit geval niet verward worden met consumptievis die in ‘visboerderijen’ wordt opgekweekt. Het gaat hier namelijk, net als bij kweekvlees, nadrukkelijk om vis uit stamcellen van onder meer zalm en forel.

2. ING: “Volume groeit in 2023”

De horeca zal dit jaar het verkoopvolume van vóór corona nog niet halen. Wel is in 2022 sprake van een volumegroei van circa 30% ten opzichte van vorig jaar. Dit stelt de ING Bank in een recente analyse van de markt. De bankexperts verwachten ook voor 2023 een stijgende verkoop. ING Bank denkt dat het omzetvolume gemiddeld met 5% zal groeien.

”Met een historisch laag consumentenvertrouwen, hoge inkoop- en energiekosten én stijgende lonen, blijven het uitdagende tijden voor de sector,” aldus ING. “Veel huishoudens zullen bij de aanhoudend hoge prijzen vroeg of laat gaan bezuinigen op minder essentiële consumptie, zoals etentjes en uitstapjes buiten de deur. Dankzij het omvangrijke financiële steunpakket van de overheid blijft de koopkracht volgend jaar nog enigszins op peil. Dit zal de vraaguitval in de horeca naar verwachting enigszins dempen.”

Het volumebeeld voor de horeca ziet er volgens ING, op basis van cijfers van het CBS, als volgt uit in percentages ten opzichte van het voorgaande jaar. 2020: -34,2%. 2021: 12,1%. 2022: 30%. 2023: 5%. ING focust zich op het zogenaamde omzetvolume om het effect van kostenstijgingen te neutraliseren in het omzetbeeld. Immers: inflatie leidt doorgaans tot hogere omzetten, maar niet noodzakelijkerwijs tot toename van de hoeveelheid verkochte producten (volume).

Voor de rest van voedingssector voorziet ING Bank druk op de marges en volumes. De consument zal volgens de bank toenemend op zoek gaan naar goedkopere producten. ING schrijft: “Een indicator hiervan is dat het aandeel huismerken in de omzet van supermarkten niet eerder zo groot was.”

3. ABN: “Horeca verspilt veel bier”

De Nederlandse horeca verspilt jaarlijks ongeveer 26 miljoen liter bier. Dit stelt de sector Leisure van ABN AMRO in een pas verschenen rapport. Volgens sectorspecialist Ward van der Stee gaat bij het tappen 4% tot 10% van het bier verloren. Onder meer door tappers beter op te leiden, zou de horeca dit ‘lekverlies’ kunnen indammen, aldus Van der Stee. ”Op een vat van 50 liter bier, gaat het al snel om een verspilling van 14 vaasjes ofwel een omzet van zo’n €45”, stelt Van der Stee. Hij wijst erop dat de inkoopprijs voor bier sinds begin vorig jaar met 11% gestegen is en het dus extra lucratief is om als ondernemer maatregelen te nemen tegen de verspilling.

Naast het beter instrueren van tappers, zouden horecaondernemers ook hun tapinstallaties beter kunnen afstemmen op hun situatie. Het gaat hierbij zowel om de staat van de leidingen (rubbers, doorvoergaten) als de capaciteit. Immers: wie een te grote installatie heeft in verhouding tot zijn omzet, krijgt ook extra te maken met stilstaand bier in de leidingen en dus meer verspilling. Omdat ook transportkosten sterk zijn gestegen, beveelt Van der Stee ondernemers aan om hun levering optimaal te plannen. Om de energierekening te beteugelen, is verder van belang dat de koeling deugdelijk is en koelleidingen goed geïsoleerd zijn.

In het rapport spreekt ABN AMRO de verwachting uit dat de bierprijs vooralsnog hoog zal blijven. De bankdeskundigen schrijven: “De prijzen voor ingrediënten, verpakkingsmaterialen en energie zijn gestegen en niet stabiel. Brouwers berekenen de gestegen kosten door, maar het is niet duidelijk of de afzetprijzen ook weer dalen als de kosten weer dalen. Sinds 2000 is de afzetprijs van bierproducenten nooit gedaald.”

Over het doorberekenen van prijsstijgingen aan de horecaklant, zegt ABN AMRO: “Hoewel de horecaondernemer een deel van de gestegen kosten doorberekent aan de klant, zit er natuurlijk een limiet aan wat de consument bereid is extra te betalen voor zijn biertje in de horeca. Het is dus voor ondernemers in de horeca van groot belang om de kosten die te maken hebben met het schenken van bier zo laag mogelijk te houden om zo hun winst op peil te houden.”