De aandacht voor voedselverspilling blijft groeien. In België en Frankrijk ondernemen bedrijven actie door houdbaarheidsdata aan te passen. De Nederlandse stichting Samen Tegen Voedselverspilling vraagt in een open brief aandacht voor het probleem in de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord.

Coverbeeld: Rahi Rezvani

Veilig over de datum

Is het pak yoghurt in de ijskast over datum? ‘Ach die kun je best nog opeten’ hoor ik mijn oma zeggen. Toch heerst vaak twijfel wanneer de datum op de verpakking van voedsel is verstreken. Voedselproducent Danone, wil consumenten overtuigen om bepaalde producten over de datum toch op te eten. 

De voedselproducent, bekend van hun zuivelproducten, verandert op een groot deel van hun producten de datum van ‘te gebruiken tot’ (TGT) naar ‘ten minste houdbaar tot’ (THT). Daarmee wil het bedrijf duidelijk maken dat producten niet meteen weggegooid moeten worden. "De textuur, smaak en kleur van eem voedingsmiddel kunnen licht veranderen na de houdbaarheidsdatum, maar het product blijft nog steeds veilig om te consumeren," laat Sofie Beukers, kwaliteits- en voedingveiligheidsmanager van Danone, weten in een artikel in het Belgische VRT NWS. Vooralsnog zal Danone 85% van haar zuivelportfolio alleen in België geleidelijk overschakelen van TGT naar THT. Hiermee hoopt het bedrijf voedselverspilling bij consumenten te verminderen. 

Anti-verspillingspact

Danone streeft naar een halvering van voedselverlies en -verspilling binnen hun activiteiten en toeleveringsketen tegen 2030. Op die manier wil het bedrijf een steentje bijdragen aan een circulaire economie. Aanleiding voor het veranderen van de houdbaarheidsdatum van TGT naar THT, is een actie van Too Good To Go, een bedrijf dat zich inzet tegen voedselverspilling binnen de horeca en bij voedselproducenten. In Frankrijk startte het bedrijf met een anti-verspillingspact dat werd ondertekend door meer dan 40 bedrijven, waaronder Danone, Intermarche en Nestlé. Deelnemende bedrijven hebben afgesproken om, waar mogelijk, ‘ten minste ‘houdbaar tot’ te vervangen door ‘te gebruiken tot’. Ook werken ze aan logo’s die in één oogopslag duidelijkheid bieden.

Kijken, ruiken en proeven

Niet alleen in België en Frankrijk is aandacht voor voedselverspilling en houdbaarheidsdata. Het Nederlandse Voedingscentrum pleit al een aantal jaar voor meer duidelijkheid en bewustwording rondom het verschil tussen ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot'. Het is volgens hen belangrijk dat consumenten zelf goed kijken, ruiken en proeven voordat ze een product over de THT-datum weggooien. 

Bovendien is het tegengaan van voedselverspilling opgenomen in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omdat het een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Vorige maand schreef de stichting Samen Tegen Voedselverspilling een open brief aan informateur Herman Tjeenk Willink, om aandacht te vragen voor voedselverspilling in de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord. 

In de brief vraagt de stichting vraagt om de volgende punten op te nemen in het regeerakkoord: 

  • "Er komt een kabinetsbreed efficiënt grondstoffenbeleid, waardoor verlies van grondstoffen, met name in de voedselketen, tot een minimum wordt teruggebracht. Dit draagt bij aan het klimaat, de circulaire economie, vermindert de afhankelijkheid van grondstofvoorziening van buiten de Europese Unie en is goed voor de portemonnee van huishoudens en bedrijven.

  • Het terugdringen van verliezen in de voedselketen is een belangrijk thema op de klimaatagenda: het verminderen van voedselverspilling is - naast wind- en zonneenergie - de belangrijkste maatregel om de CO2-uitstoot wereldwijd terug te dringen. Het is bovendien de meest haalbare en effectieve stap naar een meer verantwoord en duurzaam voedselsysteem.

  • Het terugdringen van voedselverspilling en het optimaal hergebruiken van grondstoffen in de voedselketen is een integraal en essentieel onderdeel van het beleid voor een meer circulaire economie, met name voor biomassa en voedsel, en dus ook van het beleid op kringlooplandbouw.

  • De integrale agenda van Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé aanpak van het kabinet voor een verspillingsvrij Nederland. Het fundament staat, maar om SDG 12.3 voor 2030 te behalen, worden middelen beschikbaar gesteld om via deze systemische aanpak te verbreden en versnellen. Daarnaast spant het kabinet zich in voor het veranderen van wetgeving en beleid, zodat het terugdringen van voedselverspilling niet belemmerd wordt."