Maandag is voor veel restaurants de vaste sluitingsdag. Inspiratie voor de rest van de week.

"Men zegt wel: Je bent wat je eet, maar wie wil er nu een krop sla zijn? De ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer bij aan het menselijk geluk dan de ontdekking van een nieuwe ster."

 

- Jean Brillat-Savarin, auteur van Physiology of Taste.

 

"Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten."

 

- Schrijver George Bernard Shaw, hiernaast geportretteerd.