De coronacrisis heeft nu grote impact op de hospitalitybranche en zal blijvende veranderingen veroorzaken. Van nieuwe businessmodellen tot een hernieuwde focus op lokaal eten en (hopelijk) meer respect voor de horeca. Ook de letterlijke kern van de branche, namelijk het personeel, zal veranderen, omdat koks- en hotelscholen hun programma aan moesten passen aan de maatregelen. Paul Griep, Director of Alumni and Industry Relations van Hotelschool The Hague, vertelt welke impact dit had op studenten en wat dit betekent voor de branche.

Foto: Hotelschool The Hague

Hotelschool The Hague slaagde er snel in om de meeste vakken online te gaan geven. Alleen bij stages ging dat natuurlijk lastig. Veel stageplaatsen vervielen, simpelweg omdat minder er werk was in de branche. Griep: “In het studiejaar 2020-2021 hebben we zo’n tweehonderd studenten een stage kunnen aanbieden. Andere studenten hebben we op een andere manier praktijkervaring geboden. Wij zijn creatiever gaan rondkijken, naar alle bedrijven waar gastvrijheid een verschil kan maken. Voorheen was het bijvoorbeeld niet mogelijk om stage te lopen bij Unilever, nu wel.”

Innovatief en duurzaam 

Griep: “Het zou kunnen dat de komende lichting studenten minder praktijkervaring en affiniteit heeft dan gebruikelijk is als gevolg van de veranderde stages. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de studenten qua weerbaarheid sterker zijn dan andere lichtingen, omdat ze nu noodgedwongen flexibel zijn. Er komen veel innovatieve ideeën op en studenten ontwerpen nieuwe businessmodellen. Ze kunnen straks echt disruptief te werk gaan in de branche. Wij proberen dat ook te stimuleren. Tijdens één vak gaven we studenten een echte begroting van een groot hotel. Ze moesten op zoek naar nieuwe manieren om die sluitend te krijgen. We kregen hele leuke ideeën.” Griep ziet dat de crisis ook op een andere manier invloed heeft op de toekomst van studenten: “Al voor de coronacrisis vonden studenten het steeds belangrijker dat een bedrijf een duurzaam verdienmodel had. Het duurzaamheidsaspect kreeg een grote rol in de beslissing om voor een bedrijf te gaan werken. Die trend zie ik enorm accelereren. Veel studenten trekken naar bedrijven en organisaties die bezig zijn met oplossingen op dat vlak.”

Gevaar

De coronacrisis zorgt op dit moment al voor veel problemen in de branche en ondernemers kunnen niet wachten tot het virus onder controle is. Griep voorziet ook op de lange termijn een gevaar voor de branche: “Relatief veel studenten die afgelopen zomer hun studie afrondden, zijn in een andere branche gaan werken. Ze moeten simpelweg werk hebben en dat kan de hospitalitybranche op dit moment niet bieden. Vorig jaar werd ik regelmatig gebeld door bedrijven die op zoek waren naar talent. Nu is dat omgekeerd. Studenten stappen over naar bedrijven in hele andere sectoren, van banken tot verzekeraars en consultancykantoren. Ik zie hen niet zomaar terugkeren naar de branche. Denk alleen al aan het salarisverschil. Als de branche weer gaat draaien, kan er een personeelstekort ontstaan.” Door de kredietcrisis in 2008 ontstond in de bouw een situatie die vergelijkbaar is met Grieps toekomstschets. In de eerste jaren na de crisis kromp de bouwsector en vond veel personeel werk in andere sectoren. Later, toen de markt weer aantrok, werd het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. In hoeverre de hospitalitybranche dit scenario kan voorkomen is de vraag, maar het is in ieder geval van belang voor ondernemers om het in de gaten te houden.