De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) ondervroeg ruim duizend consumenten van 14 jaar en ouder (onder wie bijna 800 meerderjarigen) naar hun drinkgewoontes. Het onderzoek van de frisdrankindustrie leverde de volgende 8 consumententrends op in fris.

1. Frisse dranken

Het eerste wat opvalt, is de titel van het onderzoek: Het Nationale Frisse Dranken Onderzoek 2021. Ook in het onderzoek spreekt FWS niet langer van 'frisdranken', maar van 'frisse dranken', waarmee een onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere frisdranken en waters en sappen.

2. Minder frisdrank

In het vorige onderzoek (2019) dronk 56% van de ondervraagden minimaal eens per maand frisdrank (suikerhoudend, light of zero). Dat is nu 50% (59% van de mannen en 41% van de vrouwen).

3. Light stijgt bij jongsten

De jongste doelgroep uit het onderzoek (14-24 jaar) is meer zero- en lightdranken gaan consumeren. 35% drinkt het minimaal eens per maand (in 2019: 29%). Opmerkelijk is dat bij de groep 25-39-jarigen de trend juist andersom is. In 2019 dronk minimaal 24% eens per maand light of zero tegen 18% nu. Ook het gebruik van bronwaters (35% nu tegen 27% in 2019) en waters met een smaakje (37% nu versus 29% in 2019) stijgt bij de groep 14-24 jaar.

4. Dagelijks gemiddelde daalt

Bij consumenten die veel frisdranken drinken (zowel met suiker, light als zero), daalt het gemiddelde gebruik. Een kwart van de frisdrinkers drinkt dagelijks de gebruikelijke frisdranken. In 2017 dronken ze gemiddeld 3,5 glazen per dag tegen 3 glazen nu.

5. Energiedrank het ongezondst

Consumenten van 18 jaar en ouder is gevraagd welke dranken ze gezond of ongezond vinden. 83% beoordeelt energiedranken als ongezond, 71% vindt suikerhoudende frisdranken ongezond. 86% vindt bronwaters (zeer) gezond. De nummer 2 van gezond bevonden dranken zijn waters met een smaakje (45%). Millennials (25-39 jaar) zijn van alle generaties het meest kritisch op vruchtensappen.

6. Er wordt meer gelet op suikers

Van alle drinkers van frisdrank (suikerhoudend, light of zero) heeft 62% oog voor de hoeveelheid suiker. Van de groep die kijkt naar het suikergehalte, let 33% méér op de hoeveelheid suikers dan een jaar geleden. Vrouwen hebben meer aandacht voor het suikergehalte dan mannen.

7. Statiegeld op blikjes

Het aantal voorstanders van het heffen van statiegeld op blikjes groeit. Twee jaar geleden was 56% van de ondervraagde consumenten van 18 jaar en ouder voorstander. Nu ligt dit percentage op 68%. Als statiegeld op blik wordt ingevoerd, leveren ruim 8 van de 10 ondervraagden de blikjes daadwerkelijk in, zeggen ze. Overigens zal per 2023 statiegeld op blikjes worden geheven, maar is de horeca vrijgesteld van actieve inzameling.

8. Gratis water in horeca

85% van de ondervraagden staat positief of zeer positief tegenover het voorstel (afkomstig van het RIVM) om in kantines en restaurants gratis water ter beschikking te stellen.

Meer lezen over drankentrends? 
Klik hier voor ons artikel over 3 x drinks van de toekomst.