Foodconcepten die met conserven werken, spelen duidelijk in op het bieden van een unieke guest experience.

We leven niet in een tijdperk van verandering maar van een verandering in tijdperken. We leven in een kantelperiode waarbij de economie van structuur en het weefsel in de maatschappij transformeert. We gaan van top-down naar bottom-up, van centraal naar decentraal, van hiërarchisch naar horizontaal. In plaats van te exploiteren gaan we co-creëren. Die kanteling heeft ook grote gevolgen voor de guest journey van de toekomst.

Niet denken maar voelen

Bij Experience 3.0 gaat het niet meer om wat de gast denkt over een onderneming of een merk, maar om wat de gast voelt. Waar product en prijs inspelen op het rationele, schiet de beleving in het hart van de emotie. In de toekomst is het de klantbeleving die een onderneming onderscheidt van de rest. Verschillende universitaire onderzoeken wijzen uit dat de beleving onlosmakelijk verbonden is met de guest journey. Denk aan een goede sfeer, een warm welkom en vriendelijke bediening.

Verrassing

Het wordt steeds moeilijker om aan de verwachtingen van de gasten te voldoen, omdat zij zelf niet altijd weten wat ze zoeken. Of ze weten het wel, maar kunnen het moeilijk verwoorden. De huidige tijd biedt kansen omdat het verrassingselement belangrijker wordt. Experience is de nieuwe valuta en bepaalt hoe hoog je op de ranking van sociale status staat binnen je peer groep.

Meer weten over de trend Experience 3.0 en nog 9 andere essentiële foodtrends?

Foto: Dan Lacher