Lagere zorgkosten door een gezonder eetpatroon? @HAShogeschool komt met lectoraat Groene Gezondheid

De link tussen voeding en gezondheid werd nog nooit zo vaak gelegd als de laatste tijd. Onder leiding van dr. ir. Herman Peppelenbos heeft de HAS Hogeschool per 1 december 2013 het nieuwe lectoraat Groene Gezondheid ingesteld. Het lectoraat wil zorgen voor gezondheid en vitaliteit door de teelt van gezonde(re) tuinbouwgewassen en een hogere consumptie van groente en fruit.

‘Als lector Groene Gezondheid ga ik mij richten op onderwijs en onderzoek naar tuinbouwgewassen en -producten die nog beter kunnen bijdragen aan een gezond eetpatroon van mensen’, aldus Peppelenbos. Hiermee richt het nieuwe lectoraat zich op het terugdringen van de stijgende zorgkosten. De vorming van allianties is hierbij van belang. Zo zal er vanuit het lectoraat worden samengewerkt met Wageningen UR en Maastricht University.

CV
Dr. ir. Herman Peppelenbos studeerde biologie aan Wageningen University en deed jarenlang onderzoek op het gebied van naoogst-technologie, voedselkwaliteit, en voeding en gezondheid.