Webshop Zappos: Hospitality is geen middel, maar een doel.

In onze wereld is gastvrijheid een must, maar slechts enkelen blinken hierin uit. We doen er goed aan om af en toe verder te kijken dan ons vakgebied en een voorbeeld te nemen aan interessante bedrijven buiten de horeca. We kunnen bijvoorbeeld veel leren van webshop Zappos, waar hospitality geen middel is, maar een doel.

Bekijk hier het hele artikel over Zappos