Niche hotelconcepten - Wellness Hotels i.s.m. Hans Meyer

Tijd en gezondheid zijn de nieuwe luxe voor de toekomst. Ze zijn beiden (bijna) niet te koop. En zoals elke beweging (snel leven, naar buiten gericht) ook een tegenbeweging oproept (vertragen, (zelf)reflectie) zal dit type hotel steeds belangrijker worden voor de hotellerie. Weg van de rat race, de oppervlakkigheid en de soms verspillende overdadigheid aan ongezonde invloeden.

 

Lees dit artikel.