Koppert Cress heeft op 24 mei 2024 de strijd gewonnen in een jaren durende zaak met de Belastingdienst. De kwestie draaide om de werkkostenregeling voor gezonde medewerkerslunches. De slotsom van de Hoge Raad is dat de Belastingdienst het teveel betaalde aan loonbelasting terug moet betalen aan Koppert Cress. “Dat gaat om tonnen”, aldus eigenaar Rob Baan tegenover Food Inspiration.

Koppert Cress, het bedrijf dat groot werd met microgroentes, biedt al jaren een gezonde lunch aan de medewerkers aan. In het bedrijfsrestaurant Rob & Bob, een samenwerking tussen Rob Baan van Koppert Cress en Bob Hutten van Hutten Catering, worden alleen gezonde maaltijden aangeboden. Echter, een niet-zakelijke lunch die verstrekt of vergoed wordt door de werkgever, wordt door de Belastingdienst gezien als extra uitgekeerd loon, ofwel eindheffingsloon, en daarom ook extra belast in de vorm van een eindheffing (80%).

Strijd om gezonde gratis lunch

In 2015 werd door Koppert Cress - in overleg met de Ondernemingsraad (OR), de bedrijfsarts en de Arbodienst - een beleidsplan ontwikkeld om medewerkers gezonder te maken en te houden. Een sportschoolabonnement werd aangeboden, er was een bedrijfsdiëtiste actief en een gezonde lunch werd toegevoegd aan het Arboplan. Het enige probleem: de werkkostenregeling (WKR) stond die gratis lunch niet toe, zelfs niet als dit in overeenstemming was met Sociale Zaken en de Arbodienst. Dit leidde tot een gerechtelijke strijd met de Belastingdienst die werd ‘uitgevochten’ tot aan de Hoge Raad. Baan maakte in deze zaak bezwaar tegen de bedragen aan loonheffing die hij in 2017 en 2018 met betrekking tot de lunchmaaltijden heeft afgedragen. 

Beslissing Hoge Raad

Het standpunt van de Belastingdienst was dat belasting verschuldigd was voor deze gratis lunches. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof ook dat de eigenaar van Koppert Cress met gratis gezonde lunches verkapt loon betaalde. Wat in de praktijk inhield dat Koppert Cress tonnen aan achterstallige loonbelasting aan de staat moest betalen. De Hoge Raad die als hoogste rechter beslissingen neemt in civiele, straf- en belastingzaken - stelt nu dat algemeen bekend is dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en dat het herstel na een ziekte daardoor kan worden bevorderd. “Het verstrekken van gezonde maaltijden aan personeel kan dus deel uitmaken van het beleid van een werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim, en kan dus een onderdeel zijn van het arbobeleid van die werkgever. Dit brengt mee dat het oordeel van het Hof juridisch onjuist is, en dat die uitspraak van het Hof niet in stand blijft.” De slotsom van de Hoge Raad is dat aan de werkgever de door hem gevraagde teruggave van loonbelasting moet worden verleend. Volgens Baan gaat dit om tonnen.

Reactie Rob Baan

Baan: “Wat we graag willen bereiken is dat als je 250 gram groente per dag wilt eten, je in de avond in je eentje een halve bloemkool moet eten. Daar word je best wel chagrijnig van. Dus als je de groenteconsumptie over de dag kunt verspreiden, dan kom je op een dag aan 300 gram groente zoals geadviseerd door de Hoge Gezondheidsraad." Baan vervolgt: "Maar onbedoeld werd dit door de regelgeving tegengehouden. Daar heb ik me sinds 2015 druk over gemaakt, maar sindsdien heb ik ook iedere rechtszaak verloren. Tot nu toe!.”

'Baanbrekend voor werkgevers en werknemers in Nederland'

De uitspraak betekent echter niet dat alle bedrijven die gratis gezonde lunches verstrekken aan de overheid, nu aan kunnen kloppen bij de Belastingsdienst om geld terug te krijgen. “Dat is dichtgetimmerd. Maar ik denk wel dat er een nieuwe wetgeving komt”, zo besluit Baan. “Dit is baanbrekend voor werkgevers en werknemers in Nederland.”