Nederlandse cateraars hebben steeds meer aandacht voor verduurzaming en vitaliteit. Naast een gezond en vers aanbod, staan ook het tegengaan van verspilling en de transitie naar meer plantaardig centraal. Food Inspiration zet een aantal van deze 'dier naar plant-missies' van grote cateringbedrijven op een rij.

In 2030 is minimaal 60% van de verkochte eiwitten plantaardig bij de cateraars Appèl, Cater Concept, Hospitalents, Hutten, Markies Catering, Rootz Kitchen, SAB, Van Leeuwen Catering, Vitam en Zo-vital. Deze tien bedrijfscateraars committeren zich aan de ‘meer plant, minder dier’-doelstelling van Wakker Dier.  “Een enorme stap voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.  

Missie Wakker Dier: 60 procent plantaardig

Nederlanders halen op dit moment zo’n 40% van hun eiwitten uit plantaardige bronnen zoals peulvruchten en granen. De overige eiwitten komen uit dierlijke producten zoals vlees, zuivel en eieren. De overheid zet in op 50% plantaardig in 2030. De doelstelling van Wakker Dier is dat in 2030 minimaal 60% van de eiwitten die voedselverkopers verkopen plantaardig is. 

Dat het gezonder is voor mens én milieu om minder vlees te eten, lijkt inmiddels een onbetwist feit. De plantbased voorhoede zet die trend van meer plantaardig eten massaal op de kaart in foodservice. Onderzoekers van de Universiteit Leiden toonden vorig jaar opnieuw aan hoeveel klimaatwinst er te halen valt als we stoppen met vlees eten.

Hoe stoppen met vleeseten helpt onze klimaatdoelen te halen »

Rol voor bedrijfscateraars

Wakker Dier meldt dat we in Nederland elke dag 1,8 miljoen kilo vlees eten, oftewel zo’n 660.000 dieren. Hilhorst: “Daarom is het belangrijk dat bedrijven vlees niet langer de standaard maken en de verkoop van plantaardige producten stimuleren." Wakker Dier ziet hier een bijzondere rol voor de bedrijfscateraars. “Ze hebben alles in huis om hun gasten te inspireren en ze te laten ervaren hoe lekker plantaardig kan zijn.”  

Hutten meet eiwittransitie

Hutten meet bijvoorbeeld de eiwittransitie in alle producten. “Voordat een product onderdeel wordt van ons assortiment, analyseren onze diëtisten de eiwitverhoudingen. De uitdaging wordt groter bij samengestelde producten, zoals een hybride veldbonenburger. Deze producten bevatten een mix van dierlijke en plantaardige eiwitten, waardoor een gedetailleerde analyse van de ingrediënten nodig is om de exacte verhoudingen te bepalen. We meten eiwitten altijd in gram om een gestandaardiseerde, kwantificeerbare maatstaf te hebben. Dit helpt ons de impact van elk product in absolute termen te begrijpen.” Inkoopdata vormen bij Hutten de basis van realtime inzicht mechanismen. “Deze tools laten ons zien hoe we het doen in termen van eiwittransitie, en stellen ons in staat om continu bij te sturen en bewustere keuzes te maken, op elke locatie.” 

Albron: meer vegetarische producten dan ooit

Dat cateraars een verschil kunnen maken blijkt ook uit de stappen die cateraar Albron heeft gezet. Deze cateraar heeft meer vegetarische producten in het assortiment dan ooit en heeft haar missie en stappen die al zijn gemaakt vastgelegd in een Impact Report. Leuk voorbeeld is dat Albron in samenwerking met Rijkswaterstaat een pilot startte waarin de plantaardige melk 15 cent goedkoper werd dan dierlijke melk. Dit om gasten te stimuleren deze transitie te maken. 10 tot 15% van de gasten dronk voor de pilot plantaardige melk in hun koffie. Nu is dat maar liefst 51%. 

Welke fastfoodketens lopen voorop met plantaardige opties? »

Vermaat in 2045 'Net-Zero' 

Cateraar Vermaat heeft zijn ambitieuze doelen opgesteld en vastgelegd in de Food Vision 2027. Daarin is onder meer opgenomen dat Vermaat bijdraagt aan de eiwittransitie door het verminderen van het aandeel dierlijke producten. Het uiteindelijke doel is om in 2045 Net-Zero te zijn en dus geen negatieve klimaatimpact uit te oefenen op de planeet.

Compass Group naar klimaatpositief

Compass Group heeft vastgelegd dat in 2030 alle maaltijden en diensten klimaatpositief zijn en leiden tot een verbeterd welzijn van planeet, mens en dier. Hiervoor werd het NuLA platform opgericht, welke gebaseerd is op drie pijlers: Milieu, Mens & Maatschappij en Vitaliteit. “Ons duurzame gedachtegoed voor uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis.” 

Sodexo: routekaart met negen beloftes

Better Tomorrow is Sodexo’s wereldwijde responsibility strategie. Een routekaart met negen beloftes op weg naar een duurzaam 2025. Daarin is ook opgenomen dat de CO2 uitstoot met 34% wordt verlaagd en een derde van de producten plantaardig wordt.

Meer plantaardig en aanpassingen in menu bij ISS

ISS heeft de Cool Food Pledge, waarmee het doel is vastgelegd dat in 2030 de CO2-uitstoot met 25% is verminderd en de voedselverspilling in 2027 is gehalveerd. “Dit houdt in dat we ons richten op de hele waardeketen, van het meer plantaardig kopen tot het aanpassen van menu's  en het veranderen van gedragspatronen. ISS zal zich ook richten op veranderingen om afval te verminderen.

Robotkeuken beleeft primeur in bedrijfsrestaurants ISS »