Waar hebben de gemaksgeoriënteerden behoefte aan? Met de bus naar Salou? Of backpacken naar Berlijn?

In totaal zijn er nu ruim twee miljoen Millennials in Nederland, dat is 12,5% van de totale Nederlandse bevolking. Zo’n vijfhonderd duizend (25%) daarvan behoort tot de gemaksgeoriënteerden. Iets kleiner is de groep opwaarts mobielen (24%). En er zijn ongeveer 360.000 postmoderne hedonisten (18%).

De Millennials zijn oververtegenwoordigd in drie van de acht groepen waar Motivaction met het segmentatiemodel Mentality onderscheid in maakt. Dit model deelt consumenten niet alleen in op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen, maar kijkt vooral naar gedrag, waarden en belevingswereld

De opwaarts mobielen hebben meer te besteden dan de postmoderne hedonisten. Zij hechten meer waarde aan geld. Sterker nog, opwaarts mobielen verlenen hun status en aanzien aan hun banksaldo. De gemaksgeoriënteerden geven van de drie groepen Millennials het minst om geld.

Dit is het profiel van de gemaksgeoriënteerden:

Wil je weten hoe je de Millennials bereikt en ambassadeur maakt van je zaak?
Bekijk dan heel het artikel in het magazine.