De gezondheidsbalans van onze planeet al jarenlang negatief uit. Het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En de voedingsindustrie speelt daar een grote rol in. Maar wat zijn precies de cijfers van de klimaatverandering? Food Inspiration zet de facts and figures voor je op een rijtje. Niet om je bang te maken, maar omdat je pas (duurzame) keuzes kunt maken als je kennis en data hebt. 

 

  • Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur in de afgelopen 130 jaar met 1 °C toegenomen. In Nederland is dat zelfs een toename van 1,9 °C.

  • 97% van de wetenschappers stelt dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouw.

  • De 100 grootste bedrijven ter wereld veroorzaken 70% van alle CO2-uitstoot.

  • In de 20ᵉ eeuw is de zeespiegel wereldwijd met 20 centimeter gestegen.

  • In Nederland is de populatie wilde dieren sinds 1990 gehalveerd. In de afgelopen 25 jaar zijn in ons land de aantallen vogels, vlinders en zoogdieren op het boerenland met 40% afgenomen.

  • 46% van alle CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van de veehouderij. Mobiliteit is goed voor 9%, de luchtvaart voor 1%. 6% van de uitstoot is afkomstig van huishoudens. De industrie, energiesector en de bouw zijn elk goed voor 1%. 32% komt uit het buitenland overgewaaid, 3% van zee.

  • De uitstoot van stikstof in Nederland behoort tot de hoogste van de wereld. Dat komt doordat we een dichtbevolkt land zijn, met veel verkeer en veel intensieve landbouw. In Europa is Nederland de grootste uitstoter van stikstof (per hectare). Wij stoten gemiddeld vier keer zoveel uit als andere Europese landen.

  • Earth Overshoot Day is de dag waarop we als mensheid net zoveel grondstoffen hebben gebruikt als de aarde in een jaar kan regenereren. In 2022 was dit al op 28 juli. Als je het gebruik van Nederlanders als wereldgemiddelde zou nemen, vond Dutch Overshoot Day in 2022 al plaats op 12 april.

  • Als we niks doen tegen klimaatverandering zal een derde van alle plant- en diersoorten binnen 100 jaar uitsterven. 280 miljoen mensen wereldwijd zullen te maken krijgen met een stijgende zeespiegel in hun leefomgeving.

  • Als we in de Europese Unie 50% minder dierlijke producten consumeren, zorgt dat voor een daling van 40% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Bronnen: WWF, Milieudefensie, Proveg, Earth Overshoot Day, Adviescollege Stikstofproblematiek

Meer weten over deze en andere ontwikkelingen die betrekking hebben op de foodbranche? Reserveer ons Trendreport. Klik hier »