De klimaatverandering is een feit. En de voedingsindustrie speelt daar een grote rol in. Gelukkig zijn er bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen. Vallei Varken is zo’n pionier in de voedingsindustrie: het bedrijf produceert klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees. Het duurzame vlees is opgenomen in de maaltijdboxen van Marley Spoon. 

Klimaatneutraal als nieuw normaal

97% van de wetenschappers stelt dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten. De uitstoot van stikstof in Nederland behoort tot de hoogste van de wereld. Dat komt doordat we een dichtbevolkt land zijn, met veel verkeer en intensieve landbouw. In Europa is Nederland zelfs de grootste uitstoter van stikstof (per hectare). Wij stoten gemiddeld vier keer zoveel uit als andere Europese landen. 46% van die CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van de veehouderij.

Gelukkig zijn er bedrijven die streven naar een positieve balans onderaan de streep van mens, dier en planeet. Ze houden al hun bedrijfsactiviteiten onder de loep en onderzoeken bij ieder facet: hoe kunnen we dit beter doen, anders doen, bewuster doen, schoner doen? Klimaatneutraal ondernemen is hun streven: net zo veel aan de aarde teruggeven als dat ze afnemen. Vallei Varken is zo’n bedrijf dat streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsoperatie.

Meer weten over de trend klimaatneutraal als nieuw normaal of andere trends in food? Reserveer ons Trendreport. Klik hier »

Vallei Varken ontvangt duurzaamheidscertificaat

Als eerste varkensvleesproducten van Nederland brengt Vallei Varken klimaatneutraal gecertificeerd varkensvlees op de markt. Vallei Varken is een samenwerkingsorgaan tussen verschillende boeren in de Vallei stree, de regio rondom Putten, Nijverdal en Dalfsen. Met de certificering doet het samenwerkingsinstituut er alles aan om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Maaltijdboxpartij Marley Spoon is de eerste afnemer van het varkensvlees met het keurmerk Climate Neutral Certified. Jaarlijks worden houders van dit keurmerk onafhankelijk getoetst aan de hand van duidelijke criteria. Het programma is gestoeld op internationale ambitieuze duurzaamheidsstandaarden.

Hoe kan een varkensboer klimaatneutraal zijn?

Bianca Deetman, relatiemanager Vallei Varken: “Wij hebben de CO2-uitstoot van al onze bedrijfsonderdelen in kaart gebracht. Van de teelt tot de grondstoffen, van het voer tot het transport. Weten hoe groot onze ecologische voetafdruk is, helpt om deze te kunnen verkleinen. Ook andere broeikasgassen dan alleen koolstofdioxide worden meegenomen in de berekening. Om de invloed van die gassen te kunnen optellen worden ze omgerekend naar CO2-equivalenten op basis van het Global Warming Potential, de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. We streven ernaar onze uitstoot ieder jaar verder te reduceren. In 2030 willen we onze footprint met 25% verkleind hebben ten opzichte van 2018.”

Drie boeren die zijn aangesloten bij Vallei Varken

Stappen die Vallei Varken heeft opgenomen in het reductieplan zijn onder andere: 

  • Aanpassing van de samenstelling en de herkomst van het voer van de dieren. Het voer bestaat voor minimaal 50% uit reststromen, zoals restanten van brood. Het voer is 100% ontbossingsvrij. De varkens krijgen geen soja of palmolie. 

  • Investering in zonnepanelen waardoor het bedrijf nu voor 100% op groene stroom draait.

  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan door middel van mestvergisting. 

  • Aanpassing van de verpakkingen: die bestaan nu voor ruim 80% uit FSC-gecertificeerd of gerecycled karton. 

  • Compensatie van de overgebleven CO2-uitstoot via de Climate Neutral Group middels investering in een project voor methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.  

Op weg op de goede weg

“We zijn enorm trots op onze certificering. Aan de andere kant beseffen we ook dat we er nog lang niet zijn. Een andere manier van boeren begint met het zetten van de eerste stap. En transparantie. Wij zijn er heel open over dat nog niet al ons vlees verkocht wordt met de certificering. Dat is voor de boeren helaas nog te duur. Door nu een deel van het assortiment met het duurzaamheidskenmerk op de markt te brengen laten we zien dat het kan. Door awareness te creëren hopen we dat meer afnemers kiezen voor gecertificeerd vlees, en ook andere producenten op die manier gaan werken. Hoe groter de vraag, hoe meer wij kunnen produceren volgens de klimaatneutrale norm, en hoe lager de prijs. Een klimaatneutraal en betaalbaar product op de markt brengen is uiteindelijk ons streven”, aldus Deetman.