Wat zijn de belangrijkste karaktereigenschappen, waarden en principes om succesvol te zijn?

Na geluisterd te hebben naar honderden sprekers en na duizenden gesprekken en interviews, onze top 12.

1. Een krachtige definitie van persoonlijk succes is die van Jan Bommerez en Kees van Zijtveld. Volgens hen is succes:

·         Vaak lachen.
·         Gewaardeerd worden door kinderen en wijze mensen.
·         Iets doen met eerlijke feedback en rustig blijven bij destructieve kritiek.
·         In staat zijn eigen schoonheid te zien en te ervaren en het goede te zien
          in andere mensen.
·         De wereld verlaten, wetende dat hij een beetje beter is geworden omdat
          jij geleefd hebt.

2.  Persoonlijk leiderschap betekent dat je vaststelt wat echt belangrijk voor je is.

Het gaat om de discipline van binnenuit keuzes te maken en daarnaar te leven en handelen. En dat je je niet laat meevoeren door de belangen van anderen.

3. De grote kunst is trouw te zijn aan jezelf en je eigen waarden en principes.

We sluiten te vaak compromissen, omdat veel mensen onvoldoende vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. Om een win-win situatie te creëren moet je bereid zijn van een ander te leren, die ander te beïnvloeden en iets voor elkaar over hebben. Dat is een langdurig proces van interactie dat begint met zelfvertrouwen, waar EQ relevanter is voor succes dan IQ.

4. Michiel Muller, de ondernemer achter Picnic en Tango, heeft een geweldig motto: ondernemen is een Abc'tje.

Je moet gewoon beginnen op punt A vanuit een sterke overtuiging dat je punt B wilt bereiken. Als je bij punt B bent zie je vaak pas de business kans, die je nog veel meer oplevert. Maar daarvoor moet je dus wel gewoon beginnen. Just fucking do it! Welke zaken weerhouden je ervan om in actie te komen? Hoe kom je van de veilige haven en routine van de denkbeeldige fase ‘A’, via het onbekende terrein en de “werkplaats” van ‘B’ naar ‘C’, naar het land van de nieuwe inzichten? "In actie komen is het allerbelangrijkste bij ondernemen", aldus Muller.

5. Ruimte geven is één van de factoren om in de toekomst succesvol te zijn.

Ruimte om anders te denken, ruimte om jezelf te mogen zijn, ruimte om je te mogen ontwikkelen en om zelf beslissingen te nemen. Een belangrijke vraag is of je ruimte nu moet geven of moet nemen. Wijsheid en ervaring helpen daarbij. Jouw ruimte en vrijheid eindigen waar die van een ander begint. 

6. ‘Een leven lang leren', is een standaard quote, maar wel erg relevant voor persoonlijk succes.

Professor Paul de Blot is een inspirerend voorbeeld. Hij is 93 jaar en leert nog steeds op allerlei vlakken. Zo is hij recent valkenier geworden en heeft hij voor 2018 een mentor gezocht op het onderwerp 'storytelling', omdat hij daar meer over wil weten.

7. Niet op je lauweren rusten, maar stay hungry stay foolish.

Geen genoegen nemen met je eigen status quo, life starts at the end of je comfortzone. Zeker in deze snel veranderende tijd zul je jezelf moeten inspannen om bij te blijven. Maar je wordt er ook een leuker mens van als je blijft leren.

8. 'Geen zin? Dan maak je maar zin!'

Dat was één van de favoriete uitspraken van filosoof René Gude. De zoektocht naar zingeving heeft wat hem betreft vier lagen: het lichamelijke en lekkere dat ons gelukkig maakt; het gevoel voor schoonheid dat ons ontroert; het vermogen woorden te geven aan wat van betekenis is; en het vermogen om de mens een plek te geven in het grotere geheel. Zo maak je zin, en dat is een ambachtelijke vaardigheid die je kunt oefenen. We zijn allemaal op zoek naar antwoorden op het grote waarom.  Het verlangen daarnaar blijkt alleen al een kracht te zijn voor vernieuwing. Voldoening komt pas als je leeft met een doel.

9. Vertrouwen. Zorg dat je te vertrouwen bent en vertrouw ook andere mensen om tot echte samenwerking te komen.

Door de toenemende transparantie en de digitalisering is vertrouwen een steeds groter goed. Zie het recente Facebook schandaal. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus practice what you preach. Mensen en bedrijven die consistent, eerlijk, transparant en betrouwbaar zijn, hebben de toekomst. Zelfvertrouwen leidt tot vertrouwen. Reflectie is wat we nodig hebben (waar zit mijn intrinsieke motivatie?). Wees eerlijk en transparant over wat je doet met het geld (banken), met voedsel (onze branche) en onze stem (politieke partijen). Er wordt in toenemende mate gevraagd om verantwoording af te leggen; het publiek geeft je feitelijk de 'license to operate'.

10. Commercieel succes én maatschappelijke relevantie gaan steeds vaker hand in hand.

Niet langer of/of  maar en/en. Je kunt met een commerciële activiteit iets heel goeds doen. Relevantie zonder dogmatisme. People want to be part of something greater than themselves. They want to do something that makes a positive difference in the world.

11. Je blijven irriteren en verbazen. Openstaan voor nieuwe impulsen.

Vanuit irritatie of verbazing komen vaak de mooiste businesskansen. Daarnaast is naar buiten gericht zijn, en de wereld van buiten naar binnen halen, sowieso de enige manier om te overleven in deze tijd. Je moet weten wat er speelt en daar tijdig op inspelen.

12. Wees de leider die je had willen hebben.