Econoom en bijzonder hoogleraar Cor Molenaar vindt dat de foodretailers en internetwinkels, die profiteren van de crisis, de verliezers van deze crisis moeten helpen. Een noodfonds, waar extra winstbelasting en heffingen instromen, moet de winkels en horeca in dorpen, steden en wijken overeind houden.

Foto door: Nina Slagmolen

Het is alle hens aan dek voor horeca, retail en zelfstandigen, schrijft Molenaar in een blog op website De Ondernemer. Geen of beperkte inkomsten, kosten die doorgaan, reserves die uitgeput raken. Buiten hun schuld om zijn horeca en zzp'ers de klos door de afgekondigde overheidsmaatregelen 

Gelijk speelveld

Naast slachtoffers zijn er ook winnaars. Vooral supermarkten en webshops hebben volgens de hoogleraar hun omzet enorm zien groeien. Het feit dat ‘essentiële’ foodretailers en internetwinkels hun winsten zien stijgen, is niet het gevolg is van goed ondernemerschap, maar van overheidsmaatregelen. 

En dat steekt de econoom. Hij vindt het de taak van de overheid om te waken over een level playing field voor ondernemers. Molenaar: “Is het dan niet zaak om deze gevolgen in balans te brengen? De negatieve gevolgen niet alleen te compenseren met een schamele kostencompensatie?”

De hoogleraar pleit voor een noodfonds en solidariteitsheffing. Zogeheten ‘essentiële’ bedrijven zouden te maken krijgen met een tijdelijke extra winstbelasting. Webwinkels zouden een toeslag van 1,50 euro op elke bestelling moeten invoeren. Met het fonds kunnen bedrijven die getroffen zijn nog beter worden geholpen.

Reacties

De reacties van de ondernemersorganisaties zijn voorzichtig. KHN-directeur Beljaarts: “Of de spreekwoordelijke rekening middels heffingen bij de burgers neergelegd moet worden, ben ik niet zeker van, wel is het sympathiek en solidair. De kracht van het herstel zit in een kwalitatieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en sociaal-maatschappelijke partners om vooruit te kijken en erger te voorkomen."

De Vereniging van Zelfstandigen Nederland (VZN), die ook spreekt namens veel zzp'ers in food, vindt het ook een sympathiek idee. Toch pleit voorzitter Christel van de Ven op het platform De Ondernemer voor krachtdadiger overheidssteun.  “De overheid heeft tot op heden weinig oog voor zelfstandigen in nood. Bij de recente aanscherping van de steun- en herstelpakketten komt deze groep er opnieuw bekaaid vanaf. VZN blijft daarom onophoudelijk pleiten voor afschaffing van de partnertoets in de Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) gedurende de lockdown. Ook dringen we aan op snelle duidelijkheid over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en over aanpassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL), zodat deze ook bereikbaar wordt voor kleine zelfstandigen."

Het voorstel van Molenaar

  1. Extra belasting op de normale winst of winstgroei voor essentiële bedrijven, waarmee de verliezen van de ‘slachtoffer-bedrijven’ worden gecompenseerd. 

  2. Solidariteitstoeslag op online bestelling, bijvoorbeeld 1,50 euro per bestelling. De toeslag vormt de basis voor een noodfonds voor lokale ondernemers of zzp'ers, gebaseerd op de postcodegebieden van retailers en horeca.

  3. Samenwerken op lokaal niveau tussen gemeente, horeca, winkels en vastgoed. Winkels en horeca moeten gered worden om de sociale cohesie van dorpen, steden en wijken overeind te houden