De effecten van klimaatverandering zijn dagelijks in het nieuws: bosbranden, overstromingen, hittegolven en smog zijn zichtbare effecten van hoe we als mens met de aarde omgaan. We nemen meer dan dat we teruggeven. Veel mensen willen best iets terug doen voor de aarde, maar willen ook niet stoppen met reizen, douchen en vlees eten. Een oplossing om door middel van onze consumptiemaatschappij de wereldwijde standaard te veranderen en daarmee de aarde een beetje beter achter te laten is om de echte prijs te betalen voor de producten die we eten en drinken. Het bedrijf True Price berekent die prijs. 


Op de foto: Michel Scholte in de True Price winkel (foto pre-corona)


True Price is een platform voor bedrijven en consumenten die de echte prijs willen zien en verbeteren. Ze werken aan een methode om de echte prijs van producten te berekenen. Via het platform worden verhalen gedeeld en bedrijven aangezet tot het berekenen van de echte prijs van hun producten. In de True Price winkel op het Amsterdamse Haarlemmerplein kunnen consumenten (voorlopig op afspraak) zelf de True Price van hun favoriete product berekenen en betalen.

Hoe bereken je de echte prijs?

Volgens True Price kan de echte prijs van ons eten en drinken samengevat worden in een formule:

True Price = retailprijs plus maatschappelijke prijs plus natuurlijke prijs

 • De retailprijs is de prijs die de consument in de winkel betaalt voor het product.

 • De maatschappelijke prijs is een optelsom van de prijs die ‘betaalt’ wordt in de vorm van kinderarbeid, slavernij, lage lonen, armoede, discriminatie, genderongelijkheid en andere maatschappelijke gevolgen die het produceren van het product heeft.

 • De natuurlijke prijs is een optelsom van de prijs die de natuur betaalt voor de productie en distributie van het product in de vorm van luchtvervuiling, CO2 uitstoot, bodemerosie, milieuverontreiniging, klimaatverandering, etc.

Bij de meeste producten die in de supermarkt worden verkocht, worden de maatschappelijke en de natuurlijke prijs niet meegenomen in de verkoopprijs. True Price wil bedrijven en consumenten aansporen om ook die kosten mee te nemen in de verkoopprijs, in de echte verkoopprijs. Op die manier wordt er geen schade aangericht aan de mens of aan de natuur en is het product volledig duurzaam.

Voorbeelden prijsberekening

 • Retailprijs chocoladereep van 100 gram: 1,20 euro
  True Price: 1,60 euro
  Het verschil van 0,40 euro tussen de retailprijs en de True Price zit hem voor het grootste deel in oneerlijke prijzen voor koffieboeren (maatschappelijke prijs) en in vervuiling door het transport (natuurlijke prijs).

 • Retailprijs een liter melk afkomstig van een Nederlandse boer: 1,15 euro
  True Price: 1,40 euro
  Het verschil van 25 cent zit voor een klein gedeelte in lage lonen en de oneerlijke concurrentiepositie van supermarkten ten opzichte van boeren in Nederland (maatschappelijke prijs) en voor het grootste gedeelte in de prijs voor bodemgebruik en uitstootgassen van de koeien (natuurlijke prijs).

Echte prijs is niet altijd duurder

Het is een misvatting dat de echte prijs altijd een duurdere prijs moet zijn. Michel Scholte, oprichter van True Price: “Het doel is niet om hogere prijzen te vragen, het doel is om producten te kunnen ontwikkelen met lagere sociale en natuurlijke kosten.” True Price helpt bedrijven met het berekenen en verbeteren van de echte prijs.