Adam Litle, Chief Executive Officer van Sound Agriculture, is een foodtech pionier die met zijn bedrijf hard aan de weg timmert om de landbouwsector veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken. Dat doen ze door slim gebruik van technologie en maximaal te profiteren van natuurlijke planteigenschappen. Litle legt uit hoe de baanbrekende technologie van Sound snelle innovatie in gewassen mogelijk maakt en hoe boeren, consumenten en de samenleving hiervan kunnen profiteren.

Een beter voedselsysteem begint met een visie. In zijn podcastserie Food Lab Talk interviewt Michiel Bakker, Vice President of Workplace Strategy, Innovation and Sustainability van Google, inspirerende voedselveranderaars die werken aan de meest urgente uitdagingen voor ons voedselsysteem. Food Inspiration zet regelmatig een van deze visionairs in de schijnwerpers. In het eerste seizoen spreekt Bakker met Adam Litle van Sound Agriculture.

De natuur helpen versnellen

"Bij Sound werken we aan het agrarisch bedrijf van de toekomst, dat gericht is op ‘nature-based’ oplossingen om voedsel te verbouwen, in plaats van op het gebruik van kunstmest, chemicaliën en genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s)", legt Litle uit. Sound werkt intensief samen met tal van bedrijven om van gewassen de smaak te verbeteren, bederf te verminderen en de opbrengst te verhogen. De activiteiten van Sound zijn gesplitst in twee business-units. De ene business unit kijkt naar hoe landbouw wordt bedreven en de andere kijkt naar wat er geteeld wordt.

"Ons flagship product heet Source. Dat is een innovatief product dat de chemische signalen nabootst die van nature in planten voorkomen en bepaalt hoe ze reageren op en interacteren met het bodemmicrobioom.” Een plant heeft een intensieve wisselwerking met miljarden microben in de bodem in de wortelzone en geeft die microben signalen dat ze bepaalde voedingsstoffen willen - met name stikstof en fosfor - in ruil voor suikers van de plant. “We hebben een manier gevonden om dat signaal te versterken en microben die stikstof fixeren en fosfor oplossen verder te stimuleren: het is een soort cafeïne voor microben. Dit kan de gewasopbrengst verhogen en de behoefte aan kunstmest tot 30% verminderen. Bedenk eens wat een enorme impact dat potentieel heeft op de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en op de kwaliteit van water en voedsel."

"Precisie-veredeling kan helpen voedselverspilling aan te pakken bij de bron: bij de gewassen zelf"

Precisie-veredeling

Een ander veelbelovend aandachtsgebied van het bedrijf is on-demand breeding, precisie-veredeling. Litle: "We hebben ontdekt hoe we de ‘genexpressie’ van de plant kunnen veranderen, specifiek in de zaaifase, wanneer het zaad ontkiemt. Daarbij veranderen we niet het DNA van de plant, maar we verbeteren of blokkeren hoeveel van het gen tot expressie komt in eiwitten, die eigenschappen bepalen zoals smaak, voeding, veerkracht of opbrengst. Dit proces van genexpressie is een natuurlijk proces, wat van nature gebeurt in planten en mensen. Het wordt epigenetica genoemd. De grote doorbraak is dat we nu specifieke planteigenschappen kunnen beïnvloeden in enkele maanden, in plaats van de zeven tot tien jaar die normaal gesproken nodig zijn om nieuwe gewaseigenschappen te veredelen." 

Precisie-veredeling kan helpen voedselverspilling aan te pakken bij de bron: de gewassen zelf. "Door de genexpressie te finetunen, kunnen we robuustere gewassen kweken die bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen beschadiging bij transport en langer houdbaar zijn. Een ander voordeel is dat de technologie niet bijzonder kostbaar is, omdat het de productontwikkelingscyclus zo drastisch versnelt. Dit betekent dat zodra de marktbehoefte is gevalideerd, deze techniek snel kan worden opgeschaald, waarna door het hogere productievolume de prijs daalt."

"Op dit moment is CRISPR-genbewerking de dominante technologie voor het veredelen van nieuwe gewaseigenschappen. Hiermee kun je in principe genen aan- en uitzetten, vergelijkbaar met het aan- en uitzetten van een lichtschakelaar in een kamer. In het nieuwe onderzoeksveld van epigenetica werkt de precisie-veredeling technologie meer als een dimschakelaar. Dat geeft een veel genuanceerder en natuurlijker resultaat.

"We hebben een natuurlijke manier gevonden om het proces van gewasveredeling drastisch te versnellen”

De consument meenemen

Zoals altijd bij de introductie van nieuwe teelt- en veredelingstechnieken is een deel van het publiek sceptisch over of de oplossing wel écht natuurlijk is. Litle erkent dat het belangrijk is om goed uit te leggen dat wat Sound doet eigenlijk een versnelde versie is van het natuurlijke veredelingsproces. "In de korte versie van die uitleg benadrukken we vooral dat we niets doen wat de natuur zelf niet kan en doet. Alle planten, dieren en mensen hebben epigenetische factoren die beïnvloeden hoe onze genen tot uiting komen. Dat leidt tot variaties in natuurlijke resultaten. Zo wordt er al honderden jaren veredeld."

Dat is wezenlijk anders dan wat er gebeurt bij genetische modificatie. "De meeste mensen begrijpen niet echt goed wat genetische modificatie inhoudt", stelt Litle. "Genmodificatie vindt plaats wanneer je genen van verschillende soorten organismen neemt, bijvoorbeeld van een bacterie of een insect, en die in een gewas stopt om de eigenschappen van dat gewas te veranderen. Dat is een voorbeeld van iets wat de natuur letterlijk niet uit zichzelf zou kunnen doen. Het is daarom per definitie ‘onnatuurlijk’. Wat wij doen, zie je in de natuur voortdurend gebeuren. Bij Sound hebben we simpelweg een manier gevonden om dat proces zeer gericht te versnellen, via de mechanismen van de plant zelf.

Vertrouwen in technologie

Litle is ervan overtuigd dat zijn technologie kan helpen om een flexibeler en veerkrachtiger voedselsysteem te creëren. "Iedereen weet dat ons voedselsysteem zijn grenzen heeft bereikt. Er is geen wondermiddel om de uitdagingen rond klimaatverandering, voedselverspilling of voedselonzekerheid aan te pakken. Er is niet één briljante innovatie die dit gaat oplossen. Puristen zullen van onze technologie zeggen: je gebruikt technologie in de cel en dat is verkeerd. Tegen hen zeg ik: als dat je overtuiging is, dan moet je ons product vooral niet kopen. Toch denk ik dat het een doodlopende denkweg is om zo rigide nieuwe vormen van innovatie en technologie af te wijzen. Het zou erop neerkomen dat we bereid zijn de gevolgen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies of de wereldwijde obesitasepidemie willens en wetens accepteren, zonder dat we proberen de impact op een natuurlijke, elegante, risicoloze manier te beperken. Naar mijn idee zou dat een doemscenario zijn voor de mensen én de planeet."