Sinds 1 juni is de horeca weer geopend. Hoe is het de cafés tijdens de lockdown vergaan, en hoe is het nu met ze? De Foodservice Denktank voerde een onderzoek uit onder beslissers in de natte horeca. De belangrijkste uitkomsten op een rij.  

  • Beslissers hebben relatief weinig vertrouwen in de overheid (55%)

  • Bars/cafés verwachten gemiddeld 90.000 euro omzetverlies over 2020

  • Bars verliezen door de maatregelen 72% van hun capaciteit

  • Na de heropening op 1 juni is er in de natte horeca meer focus op food

  • Het draagvlak voor het houden van anderhalve meter afstand neemt steeds verder af onder bars/cafés

Vertrouwen in de overheid loopt langzaam terug

Binnen de natte horeca ligt het vertrouwen in de Nederlandse overheid (55%) eind juni lager dan in de segmenten restaurant en cafetaria (beide 61%). De belangrijkste reden voor beslissers die negatief zijn is de instandhouding van de anderhalve meter afstand. Hierdoor verliezen cafés een groot deel van hun capaciteit en daarmee ook hun omzet. De belangrijkste reden hiervoor is dat de regels zwaar drukken op de beschikbare capaciteit in de zaak en op het terras. Gemiddeld heeft een café 72% minder capaciteit (de zaak en het terras gecombineerd) door de regels omtrent de anderhalve meter afstand.

48% omzetverlies voor bars door coronacrisis 

Bars verwachten over 2020 een verlies te draaien van gemiddeld 90.000 euro per outlet. Als de omzet van juni 2020 wordt vergeleken met die van juni 2019 verwachten cafés gemiddeld 48% minder omzet binnen te halen. In juli, wanneer er geen limiet meer aan het aantal gasten wordt gesteld mits de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd, blijft het verwachte omzetverlies ten opzichte van juli 2019 met 45% bijna net zo hoog als in juni. Ondanks deze negatieve cijfers geeft een meerderheid van de respondenten aan dat hun bar in 2021 nog zal bestaan.

Sfeer in cafés na lockdown 

Het draagvlak voor de anderhalvemeter-samenleving neemt zowel bij de gast als de ondernemer steeds verder af. Beslissers geven aan dat gasten zich in de weken na de opening steeds losser zijn gaan gedragen. Zeker naarmate de avond vordert en er meer alcoholische drankjes genuttigd zijn wordt het steeds moeilijker om de regels omtrent afstand houden te handhaven.

Meer lezen? Klik hier voor de uitkomsten van het onderzoek onder restaurantbeslissers tijdens en na de lockdown.