Hans Steenbergen, co-founder van Food Inspiration en trendanalist, is een van de samenstellers van het nieuwe Food Inspiration Trend- & Transitierapport 2024. Zijn prognose voor de foodservicebranche in 2024: “Gewenning aan hoge kosten, een blijvende druk op marge. Maar bedrijven nemen ook veel positieve praktische stappen om hun CO2-uitstoot te verminderen.”

Steenbergen is blij met de vernieuwde opzet van het jaarlijkse Trendreport. “Ons team van trendanalisten heeft zich afgevraagd wat de belangrijkste ontwikkeling is voor de komende 25 jaar. We komen er niet onderuit dat dit de transitie naar klimaatneutraal ondernemen is. Vandaar de uitbreiding en verdieping van ons rapport. Niet alleen komen alle actuele foodtrends aan bod en beschrijven we de verwachte omzet per kanaal voor 2024, we hebben ook CEO's van toonaangevende bedrijven geïnterviewd over de transitiemaatregelen en issues die ze tegenkomen. Heel boeiend.”

De samenstellers van het rapport zien dat de wetenschap met steeds hardere feiten komt. Als de mensheid er de komende tien jaar er niet in slaagt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dan is de opwarming met 1,5 graad een feit. “Nu zien we al waartoe opwarming leidt: droogtes, overstromingen, tropische stormen en hittegolven. Het voedselsyteem in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 25% van de CO2-uitstoot. Daarom nemen steeds meer foodbedrijven hun verantwoordelijkheid.”

Voor het Trend-& Transitierapport maakten de samenstellers een rondje langs de velden. Wat doen CEO's van toonaangevende bedrijven – zoals Restaurant Company Europe, Albert Heijn, Coca-Cola en NS-retail – aan verduurzaming? Steenbergen: “We hebben diepgaande gesprekken gevoerd met twaalf bedrijven. Het levert een hele interessante doorkijk op van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Onze conclusie is dat bedrijven daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met verduurzaming, maar tegelijkertijd moeten uitvogelen hoe ze dat het beste kunnen doen en hoe ze hun impact moeten meten en rapporteren. Dat wordt als complex ervaren maar het feit dat het lastig is, is geen reden meer om ervan af te zien. Die fase is voorbij.”

"Dat verduurzaming lastig is, is geen reden meer om ervan af te zien"

Nu de noodzaak niet meer ter discussie staat, wordt er werk gemaakt van het verminderen van de negatieve impact. Met tal van praktische maatregelen wordt CO2-uitstoot verminderd, het gebruik van plastic gereduceerd, de keten verduurzaamd en transport fossielvrij gemaakt. Steenbergen: “Al deze maatregelen vragen om een kosten-batenafweging. Als er een win-winsituatie is, is het makkelijk. Bijvoorbeeld: als je op je menukaart meer plantaardige gerechten wil aanbieden en minder dierlijke proteïnen, dan gaat dat makkelijker in een concept dat vooral wordt bezocht door vrouwen tussen de 25 en 40 jaar. Het is iets anders als je echt gaat investeren voor het hogere doel zonder dat dit direct omzet oplevert. Zoals Gulpener heeft gedaan met zijn duurzame brouwhuis. Dan speelt de persoonlijke overtuiging van de eigenaar een belangrijke rol.”

Steenbergen ziet bedrijven soms worstelen met het dilemma: leiden we de klant/ gast of volgen we hem en haar? Foodleiders maken hierin hun eigen afweging. Het tempo en de investering in verduurzaming hangt af van grootte, eigendomsstructuur, merkidenteit en persoonlijke overtuiging. Familiebedrijven kunnen soms grotere stappen zetten dan beursgenoteerde bedrijven. Aan de andere kant: grote ondernemingen kunnen vanwege hun schaal een enorme positieve impact maken. Steenbergen: “Elke stap is er een. Groot of klein. Het is allemaal goed. Het mooie is dat bedrijven op weg zijn gegaan, en ieder vanuit de eigen mogelijkheden het goede gaan doen. Dat is goed nieuws voor de branche en voor de planeet.”

---

Benieuwd naar het Food Inspiration Trend- & Transitierapport en de interviews met de CEO's van toonaangevende bedrijven? Vraag hier de gratis preview aan.