Niet lang voor de coronacrisis presenteerde de Europese Unie ambitieuze plannen om de economie sterk te verduurzamen. Dat heeft ook gevolgen voor voedselproducenten. De huidige pandemie verandert niks aan die plannen, ondanks de enorme aandacht voor voedselveiligheid die duurzaamheid naar de achtergrond lijkt te drukken. Een ambtenaar van de Europese Commissie blikt voor Food Inspiration vooruit.

“De Green Deal van de Europese Unie richt zich op veiligheid en duurzaamheid. De farm-to-fork aanpak erkent bijvoorbeeld dat verpakkingen een belangrijke rol spelen in de duurzaamheid van het voedselsysteem. De Europese Unie zal wetgeving rond deze materialen aanpassen om voedselveiligheid en volksgezondheid te verhogen. In het bijzonder door het gebruik van gevaarlijke chemicaliën te verbieden en het gebruik van innovatieve en duurzame verpakkingen te steunen. Daarbij richten we ons op het gebruik van milieuvriendelijke, herbruikbare en recyclebare materialen en het terugdringen van food waste.”

De Green Deal wil dat 25% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Bedreigt dit niet het succes van de landbouwpolitiek gericht op optimale opbrengsten?

“Voedselvoorziening blijft een van de belangrijkste doelen van de Europese Unie. Het is een strategische waarde in onze maatschappij die verdedigd moet worden in tijden van overvloed, zodat het ons kan helpen in periodes van schaarste. De farm-to-fork benadering onderkent dit belang. Ook een duurzaam foodsysteem moet zorg dragen voor voldoende, gevarieerde, veilige, voedzame en betaalbare productie voor alle Europeanen. Altijd en met name in tijde van crisis.”

"De wijze waarop we voedsel produceren moet veranderen"

De intensieve veehouderij komt vaak in het nieuws door de uitbraken van gevaarlijke ziektes. Denkt de EU na over een verbod op dit soort bedrijven?

“Contact tussen mensen en dieren is in het verleden vaker de oorzaak van een pandemie gebleken. Tegenwoordig vormen vooral veebedrijven met een laag niveau van bioveiligheid een risico. Dit zagen we al tijdens de vogelgriepgolven. Het is duidelijk dat de intensieve omgang tussen mens en dier, op industrieel niveau en binnen de natuurlijke ecosystemen, de kans op zoönosen (infecties van dieren op mensen) verhoogt. Juist daarom richt de Green Deal zich op het bevorderen van de duurzaamheid van het voedselsysteem en het herstellen van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door de afzet van producten die bijdragen aan ontbossing terug te dringen op de Europese markt.”

De Green Deal is zeer ambitieus. Wat zijn de consequenties voor de voedselindustrie in 2030?

“In 2030 produceert de Europese Unie nog steeds voldoende voedsel om alle inwoners te voeden. Daarnaast blijven we een belangrijke speler op bepaalde internationale markten. Maar dat betekent niet dat de landbouw niet verandert. En het betekent ook niet dat de producten die we verbouwen en exporteren hetzelfde blijven. Het betekent wel dat de wijze waarop we voedsel produceren moet veranderen. We zullen meer werken volgens duurzame methodes waarbij veel boeren biologisch of volgens een andere ecologisch verantwoorde aanpak werken. Innovatie wordt belangrijker in de sector en dat moet ervoor zorgen dat pesticiden en antibiotica steeds minder worden ingezet, terwijl we er aan de andere kant voor moeten zorgen dat er minder voeding verloren zal gaan.”