“Een paar procent verschil kost ons zo een paar ton.”

 

De horeca is de grootste werkgever van het land. En binnen de horeca, dragen payrollbedrijven voor veel ondernemers het juridisch werkgeverschap. Daar ligt nu dus de verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van de lonen van duizenden werknemers. Salesmanager Hans Smits vertelt wat payrollbedrijf Connexie allemaal doormaakt. “Het is heel dure reclame voor onze dienstverlening.”

Wat kwam er op jullie af na het afkondigen van de maatregelen half maart?

“We werden er natuurlijk ontzettend door overvallen. Ook al kwam het virus stapsgewijs onze kant op, het is nog steeds een heel korte tijd om je voor te bereiden op zoiets veelomvattends. Daar komt bij dat we in het begin redelijk zicht dachten te hebben op de maatregelen en voorzieningen van de overheid. Minister Koolmees zei dat het UWV bij zou springen om de lonen door te betalen, maar dat de werkgevers een eigen risico van twee weken loonbetaling op zich moesten nemen. Dat vonden we een heldere oplossing die wij goed konden dragen, ook al doet het natuurlijk altijd pijn. Puur juridisch hadden we dat risico zelfs nog neer kunnen leggen bij onze opdrachtgevers, maar dat waren we absoluut niet van plan. We wilden onze verantwoordelijkheid nemen.

Als wij iedereen klakkeloos doorbetalen, brengen we onze eigen continuïteit én die van de opdrachtgever in gevaar.

Inmiddels zijn we ruim een maand en een aantal regelingen verder. Is het er duidelijker op geworden?

“Helaas niet. Wij communiceerden de maandag na de afkondiging van de sluiting direct met de ondernemers dat wij de twee weken eigen risico voor onze rekening zouden nemen. Een dag later kwam Koolmees opeens met de NOW op de proppen. Dat was een heel ander plan. En het vervelende eraan is dat sindsdien het idee leeft dat alle werkgevers 90% van alle loonkosten vergoed krijgen. Maar in de praktijk klopt er weinig van zijn berekeningen en krijgen we veel minder vergoed.”

“Het is ontzettend vervelend dat onze opdrachtgevers, de horecaondernemers, daardoor het gevoel hebben dat wij ons onnodig hard opstellen tegenover tijdelijke en aflopende contracten omdat we bijna alles vergoed krijgen. Daar klopt namelijk helemaal niks van. Daar mag de overheid veel duidelijker over communiceren. Als wij iedereen klakkeloos doorbetalen, brengen we onze eigen continuïteit én die van de opdrachtgever in gevaar. Medewerkers die geen recht hebben op doorbetaling kunnen zich uiteraard melden bij het UWV. Maar laat voorop staan dat we alle flex-medewerkers die er recht op hebben gewoon 100% doorbetalen.”

 

Jullie kunnen medewerkers toch ergens anders plaatsen? In de retail is misschien volop werk.

“We zijn natuurlijk payrollers en geen uitzendbureau. We hebben er onze handen aan vol de continuïteit voor de mensen te regelen die recht hebben op hun loondoorbetaling. Het ontbreekt ons aan kennis en kunde om opeens een arbeidsbemiddelingorganisatie te worden. Dat is gewoon niet realistisch.”

Wij doen er echt alles aan om gericht te ondernemen, maar we moeten gewoon helderheid hebben.

Er zijn nu wat misverstanden rondom de betalingen, maar heerst er ook opluchting bij ondernemers rondom het feit dat ze payrollen?

“Als deze crisis iets bewijst is het wel dat payrolling voor veel bedrijven een heel slimme keuze is geweest. Ik houd opdrachtgevers wel eens voor: ‘stel dat je dit allemaal zelf zou moeten betalen’. Financier maar eens al dat salaris voor zonder inkomen. En straks, als de NOW-regeling van tafel is omdat de horeca weer open gaat, heb je misschien minder of geen werk voor je medewerkers. Dat is een reëel risico waarbij je ze zou moeten betalen zonder dat je voldoende omzet hebt.”

Behalve het financiële verhaal is het denk ik ook heel prettig dat wij kunnen ontzorgen in deze tijd. Ondernemers hoeven niet zelf de enorm gecompliceerde berekeningen te maken over loonsommen, toekomstscenario’s en al of niet uitgekeerde percentages van het loon, waarbij ze ook nog het risico lopen dat ze onterecht ontvangen bedragen terug moeten betalen. Payrollen biedt in deze hectische tijd een klein beetje rust. Het is eigenlijke hele dure reclame voor onze dienstverlening. Daarom is het ook zo jammer als er misverstanden ontstaan door miscommunicatie van de overheid.”

Waar hopen jullie op de komende tijd?

“Dat er een regeling komt die daadwerkelijk 90% van de kosten dekt en aansluit bij onze branche. En daarbij, waar alle ondernemers recht op hebben, duidelijkheid. Niet weer nieuwe versies van de NOW of onhandige uitspraken over percentages die totaal niet realistisch zijn. We hebben inmiddels 8 rapporten voor onze mogelijke gevolgen, gebaseerd op input van advocatenkantoren, accountantskantoren en scenario’s van KHN. Die 8 berekeningen rond de huidige maatregelen lopen enorm uiteen. En een paar procent verschil kan zo een paar ton kosten, dus waar moeten we voor kiezen? Wij doen er echt alles aan om gericht te ondernemen, maar we moeten gewoon helderheid hebben. Voor onszelf, en voor onze opdrachtgevers.”